Ansvarlig investering

På denne siden kommer vil til å angi noen retningslinjer du kan bruke for å sørge for at du investerer på en ansvarlig  måte. Du kan også finne lenker til sider med mer informasjon som kan hjelpe deg med å lære mer om økonomisk ansvarlighet.

Aldri invester mer enn du har råd til å tape

Ingen kryptovaluta fortsetter å stige i det uendelige, og selv om det kan være fristende å satse stort når markedet ser lovende ut er det svært viktig å huske at ingen markeder fortsetter å gå opp for alltid, og du risikerer alltid kapitalen din når du investerer. Investert kapital er illikvid, og det er ikke nødvendigvis slik at du kan ta ut midlene dine om du plutselig får behov for de en dag.

Blankosalg (Shorting)

Å shorte innebærer at investoren låner et aktivum, selger det umiddelbart, og håper på å kunne kjøpe det tilbake til en lavere pris i fremtiden slik at man kan beholde differansen som profitt. Dersom prisen skulle vise seg å gå opp i stedet for ned er investoren nødt til å kjøpe tilbake aktivumet for mer enn man opprinnelig kjøpte det for, dermed går man i tap. Siden det ikke er noen øvre begrensning på hvor mye prisen kan stige er også det potensielle tapet ved shorting ubegrenset. Derfor bør man alltid vurdere å bruke verktøy for risikostyring, som stop-loss, når man shorter.

Uregulerte meglere og børser

Ulisensierte meglere og børser er ikke regulert av myndighetene i sitt land, dermed er du heller ikke beskyttet av loven dersom du benytter disse plattformene. Regulering er ofte noe som blir sett på som noe negativt innen finanssektoren, men det er med på å gi alle parter et sikkerhetsnett og juridisk beskyttelse som kan være uvurderlig spesielt for nye investorer. 

Du bør unngå uregulerte meglere og børser så langt det lar seg gjøre.

Å takle konsekvensene av uansvarlig investering

Det å tape penger eller risikere pengene sine kan føre til problemer med mental helse, som igjen kan skape problemer med ens private relasjoner eller ødelegge andre deler av ens liv. Det å tape mer enn man har råd til kan også føre til at man får gjeld, noe som kan forsterke problemene som allerede er nevnt. Dersom du opplever noen av disse problemene, søk hjelp i dag.

Ressurser 

Om du ønsker å lære mer om ansvarlig investering, eller du har problemer som følge av uansvarlig investering bør du ta en titt på disse ressursene: 

Money Advice Trust — Om du sliter med gjeld

Which? Investment Risk Guide — Om du ønsker å lære mer om risikoene som følger av investering

Investopedia Shorting Guide — Om du ønsker å lære om risikostyring i forbindelse med shorting

Mind — Om du ønsker å lære mer om utfordringer med mental helse