Personvern

 1.      Introduksjon

Dette er personvernerklæringen til Investoo Group (“Investoo”).

Investoo respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen vil informere deg om hvordan vi ivaretar personopplysningene dine når du besøker et av nettstedene våre (uansett hvor du besøker dem fra) og informerer deg om personvern-rettighetene dine og hvordan loven beskytter deg.

 1.      Viktig informasjon: hvem vi er

Formålet med denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen tar sikte på å gi deg informasjon om hvordan Investoo samler inn og behandler dine personopplysninger ved bruken din av dette nettstedet, inkludert data du gir gjennom dette nettstedet når du oppgir dine personlige opplysninger eller samtykker til å motta ytterligere materiale fra oss eller våre forretningspartnere.

Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn data relatert til barn.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med våre andre retningslinjer for personvern og -behandling som kommer fra oss i spesielle tilfeller når vi samler inn eller behandler personlige opplysninger om deg. Dette er slik at du skal kjenne til hvordan og hvorfor vi bruker dine opplysninger. Denne personvernerklæringen supplerer annen informasjon og retningslinjer for personvern, og er ikke ment å overstyre dem.

Behandlingsansvarlig

Investoo er behandlingsansvarlig for, og er ansvarlig for dine personopplysninger (også samlet referert til som “vi”, “oss” eller “vår” i denne personvernerklæringen).

Investoo Group kan fra tid til annen bestå av ulike juridiske enheter. Denne personvernerklæringen utstedes på vegne av hvert Investoo Group-selskap, så når vi nevner Investoo, “vi”, “oss” eller “vår” i denne personvernerklæringen, refererer vi til det relevante selskapet i gruppen som er ansvarlig for å drive dette nettstedet og for å behandle dataene dine.

Vi har oppnevnt en databeskyttelsesansvarlig (“DPM”) som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert eventuelle forespørsler vedrørende utøving av dine juridiske rettigheter, kan du kontakte DPM ved å ta i bruk detaljene som er angitt nedenfor.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, kan du kontakte DPM på følgende måter:

Fullt navn på juridisk enhet: Investoo Ltd

E-postadresse: [email protected]

Telefonnummer: (+44) (0) 20 3488 2091

Du har rett til når som helst å sende inn en klage til Information Commissioner’s Office(“ICO”), som er den britiske tilsynsmyndigheten for saker vedrørende databeskyttelse (www.ico.org.uk). Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du kontakter ICO, så ta gjerne kontakt med oss i første omgang.

Endringer i personvernet og din plikt til å informere oss om endringer

Vi har regelmessig gjennomgang av våre retningslinjer for personvern. Vi oppdaterer disse retningslinjene fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt. Du bør sjekke denne siden av og til for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i disse retningslinjene. Vi kan komme til å varsle deg om endringer i disse retningslinjene via e-post.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Hold oss informert hvis personopplysningene dine endres i løpet av ditt forhold til oss.

Koblinger fra tredjeparter

Dette nettstedet inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, plugin-moduler og applikasjoner. Hvis du klikker på disse koblingene eller aktiverer disse tilkoblingene, kan tredjeparter samle inn eller dele data om deg. Vi har ikke kontroll over tredjeparts nettsteder og er ikke ansvarlige for deres retningslinjer for personvern. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernreglene for hvert nettsted du besøker.

 1.      Dataene vi samler inn om deg

Personlig informasjon, eller personlig data, betyr enhver informasjon om ethvert individ som kan brukes for å identifisere personen. Det inkluderer ikke data om personer der hvor identiteten har blitt skjult (anonymisert data).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike type personopplysninger om deg. Disse har vi gruppert sammen som følger:

 •                Identitetsdata inkluderer fornavn, pikenavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, sivilstatus, tittel, fødselsdato og kjønn.
 •                Kontaktinformasjon inkluderer fakturaadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnummer.
 •                Finansielle Data inkluderer bankkonto- og betalingskortdetaljer.
 •                Transaksjonsdata inkluderer detaljer om betalinger til- og fra deg, og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.
 •                Tekniske Data inkluderer internettprotokoll (“IP”) adresse, innloggingsinformasjonen din, nettlesertype- og versjon, tidssone-innstillinger og -lokasjon, nettleser plug-in innstillinger- og versjoner, operativsystemer- og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å ha tilgang til dette nettstedet.
 •                Profildata inkluderer brukernavn- og passord, kjøp- og bestillinger du har gjort, interessene dine, preferanser, tilbakemeldinger og svar på spørreundersøkelser.
 •                Brukerdata inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettsider, produkter og tjenester.
 •                Markedsførings- og Kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser for å motta markedsføringsmateriell fra oss og tredjeparter, og din foretrukne kommunikasjonsmetode.

Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data som statistiske eller demografiske data. Aggregerte data kan være avledet fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger i loven, da disse dataene ikke direkte eller indirekte vil avsløre identiteten din. Vi kan for eksempel aggregere bruksdataene dine for å beregne prosentandelen av brukere som får tilgang til en bestemt nettstedsfunksjon. Imidlertid, hvis vi kombinerer eller kobler aggregerte data med dine personopplysninger slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi samler ikke inn spesifikke personopplysninger for konkrete kategorier om deg (dette inkluderer detaljer om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helsen din og genetiske og biometriske data). Vi samler heller ikke inn og lagrer informasjon om straffedommer og lovbrudd.

Hvis du ikke oppgir personopplysninger

Når vi trenger å samle inn personopplysninger om deg ved lov, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har med deg, og du unnlater å oppgi disse dataene når du blir bedt om det, kan det hende at vi ikke kan fullføre kontrakten vi har eller prøver å inngå med deg (for eksempel for å gi deg varer eller tjenester). I dette tilfellet må vi kanskje kansellere et produkt eller en tjeneste du har hos oss, men vi vil varsle deg hvis dette blir aktuelt.

 1.       Hvordan samler vi persondataene dine?

Vi bruker ulike metoder for å samle data fra- og om deg, inkludert gjennom:

 •               Direkte samhandling. Du kan gi oss dine personlige opplysninger ved å fylle ut skjema eller ved å korrespondere med oss via post, telefon, e-post eller på annen måte. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:

o      søker om eller registrerer deg for produkter eller tjenester;

o      oppretter en konto på nettstedet vårt;

o      abonnerer på tjenesten vår eller publikasjonene våre;

o      ber om at markedsføringsmateriell sendes til deg;

o      deltar i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse; eller

o      gir oss tilbakemeldinger eller tar kontakt med oss.

 •               Automatisert teknologi eller interaksjoner. Når du samhandler med nettstedet vårt, samler vi automatisk inn tekniske data om utstyret ditt, surfehandlinger og mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved hjelp av informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier. Vi kan også motta tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker informasjonskapslene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, kan du lese om Informasjonskapsler nedenfor.
 •               Tredjeparter eller offentlig, tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter som angitt nedenfor:

o      Tekniske Data fra følgende parter:

 •  medlemmer av vårt tilknyttede nettverk;
 •  våre forretningspartnere;
 •  tredjeparts datautvekslinger (f.eks. Lotame’s Data Exchange);
 •  analyseleverandører (f.eks. Google);
 •  annonseringsnettverk; og
 •  leverandører av søkeinformasjon.

o      Kontakt-, Finansiell- og Transaksjonsinformasjon fra levererandører av tekniske-, betalings- og leveringstjenester.

o      Identitets- og Kontaktinformasjon fra databehandlere eller aggregatorer.

o      Identitets- og Kontaktinformasjon fra offentlige kilder som Companies House og Electoral Register som holder til i EU.

 1.      Slik bruker vi personopplysningene dine

Vi kommer bare til å bruke personopplysningene dine når loven tillater det. Vanligvis vil vi bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 •               Hvor vi trenger å ferdigstille en kontrakt som vi skal inngå med deg, eller som vi allerede har inngått med deg.
 •               Der det er nødvendig for våre konkrete interessenter (eller de involverte tredjeparter) og dine interesser- og grunnleggende rettigheter som ikke overskrider disse interessene.
 •               Der vi trenger å overholde en juridisk forpliktelse.

Generelt er vi ikke avhengige av samtykke som et rettslig grunnlag for å behandle personopplysningene dine, selv om vi vil få ditt samtykke før vi sender tredjeparts direkte markedsføringskommunikasjon til deg via e-post eller tekstmelding. Du har rett til å trekke tilbake samtykket til markedsføring når som helst ved å kontakte oss.

Formål for bruk av dine personopplysninger

I et tabellformat nedenfor har vi beskrevet formålene vi planlegger å bruke dine personopplysninger, og hvilke av de juridiske grunnlagene vi er avhengige av for å gjøre det. Vi har også identifisert våre legitime interesser er der det er hensiktsmessig.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine for mer enn ett lovlig grunnlag, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dataene dine til. Ta kontakt med oss hvis du trenger detaljer om det spesifikke juridiske grunnlaget vi er avhengige av for å behandle personopplysningene dine der mer enn ett grunnlag er angitt i tabellen nedenfor.

Formål/Aktivitet Type data Lovlig grunnlag for behandling, inkludert grunnlag for legitime interesser
For å registrere deg som ny bruker/kunde (a) Identitet

(b) Kontakt

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre juridiske interesser (for å holde våre registre oppdatert og for å observere hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester)

For å behandle og sende bestillinger, inkludert:

(a) Administrere betalinger, gebyrer og andre kostnader

(b) Samle og hente inn penger som skyldes til oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomisk

(d) Transaksjon

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre juridiske interesser (for å inndra beløp som er skyldige til oss)

For å administrere vårt forhold til deg som vil omfatte:

(a) Varsle deg om endringer i våre vilkår eller personvernregler

(b) Be deg om å legge igjen en omtale eller ta en undersøkelse

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Markedsføring og kommunikasjon

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for å etterleve vårt juridiske ansvar

(c) Nødvendig for våre juridiske interesser (for å holde våre oversikter oppdaterte og for å observere hvordan kunder bruker enkelte sider/produkter/tjenester)

For å muliggjøre at du kan fullføre en undersøkelse (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(a) Oppfyllelse av en kontrakt med deg

(b) Nødvendig for våre juridiske interesser (for å observere hvordan kunder bruker våre sider/produkter/tjenester, for å forstå brukernes preferanser, for å utvikle våre sider/produkter/tjenester og utvikle bedriften vår)

For å administrere og beskytte vår virksomhet og vår nettside (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og hosting av data) (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(a) Nødvendig for våre juridiske interesser

(for å drive bedriften vår, drift av administrasjon- og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og annen ulovlig aktivitet, og i forbindelse med reorganisering av bedriften eller en øvelse i restrukturering av grupper)

 

(b) Nødvendig for å etterleve vårt juridiske ansvar

For å levere relevant nettstedinnhold og annonser til deg og måle eller forstå effektiviteten av nettstedene våre og annonseringen vi leverer til deg (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Bruk

(e) Markedsføring og kommunikasjon

(f) Teknisk

Nødvendig for våre juridiske interesser (for å observere hvordan kunder bruker enkelte sider/produkter/tjenester, for å utvikle disse, for å videreutvikle bedriften vår og for å tilpasse vår markedsstrategi)
For å bruke dataanalyse til å kartlegge reisen din gjennom nettstedene våre, for å forbedre nettstedet vårt, produktene/tjenestene våre, markedsføring, kundeforhold og opplevelser (a) Teknisk

(b) Bruk

Nødvendig for våre juridiske interesser (for å definere hva slags kunder som besøker nettsidene våre, for å forstå deres interaksjon med nettsidene våre, for å holde nettsidene våre oppdatert og deres innhold relevant, for å utvikle vår bedrift og for å tilpasse markedsstrategier)
For å forstå preferansene dine og komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Bruk

(e) Profil

(f) Markedsføring og kommunikasjon

Nødvendig for våre juridiske interesser (for å utvikle og promoter sider/produkter/tjenester og for å videreutvikle bedriften vår)
For å få profesjonell rådgivning eller overholde våre juridiske forpliktelser (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Økonomisk

(d) Transaksjon

(e) Teknisk

(f) Profil

(g) Bruk

(h) Markedsføring og kommunikasjon

(a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å få faglige råd)

(b) Nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser

Markedsføring

Vi bestreber oss på å gi deg valg innenfor visse bruksområder for personopplysninger, spesielt rundt markedsføring og annonsering.

Vi kan bruke dine identitets-, kontakt-, tekniske-, bruks- og profildata til å danne oss et syn på hva vi tror du vil ha eller trenger, eller hva som kan være av interesse for deg. Slik bestemmer vi hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg (vi kaller dette markedsføring).

Du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss og/eller eksterne tredjeparter hvis du har bedt om informasjon og du ikke har valgt å ikke motta markedsføringen.

Tredjeparts markedsføring

Vi vil få ditt tydelige “opt-in” samtykke før vi deler dine personopplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål.

Opt out – Velge bort

Du kan når som helst be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmateriell ved å følge avmeldingskoblingene på markedsføringsmeldinger som sendes til deg. Eller ved å kontakte oss når som helst.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små biter av informasjon som lagres av nettleseren din på datamaskinens harddisk. Vi bruker informasjonskapsler for å forstå hvem som har sett hvilke sider og annonser, for å bestemme hvor ofte bestemte sider besøkes, for å bestemme de mest populære områdene på et nettsted og generelt for å overvåke bruken av et nettsted. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk, selv om du ikke trenger det. Vi kontrollerer ikke tredjeparters bruk av informasjonskapsler. Du kan stille inn nettleseren din til å avvise alle eller noen informasjonskapsler, eller for å varsle deg når nettsteder angir eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, vær oppmerksom på at noen deler av dette nettstedet kan bli utilgjengelige eller ikke fungere som de skal.

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du deaktiverer dem, kan du se informasjonen fra Interactive Advertising Bureau på www.allaboutcookies.org.

Endring av formål

Vi vil bare bruke personopplysningene dine til formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet anser at vi må bruke dem av en annen grunn, og den grunnen er kompatibel med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker å få en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er kompatibel med det opprinnelige formålet, kan du kontakte oss.

Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg, og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som gjør at vi kan gjøre det.

Vær oppmerksom på at vi kan behandle personopplysningene dine uten din viten eller samtykke, i samsvar med ovennevnte regler, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

 1.      Utlevering av personopplysningene dine

Vi kan dele dine personopplysninger med partene som er angitt nedenfor for formålene som er angitt i tabellen ovenfor.

 •               Selskaper i Investoo Group.
 •               Eksterne tredjeparter (definert i ordlisten over).
 •               Tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen med deler av våre forretnings- eller eiendeler til. Alternativt kan vi søke andre bedrifter som vi slår oss sammen med. Dersom det skjer en endring med selskapet vårt, vil de nye eierne kunne bruke dine personopplysninger på samme måten som det er oppført i denne personvernerklæringen.

Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til egne formål og tillater dem bare å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner.

 1.      Internasjonale overføringer

Vi kan overføre dine data utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet(“EØS”).

Hver gang vi overfører personopplysningene dine ut av EØS, sikrer vi at en lignende grad av beskyttelse gis ved å sikre at minst ett av følgende sikkerhetstiltak implementeres:

 •               Vi vil bare overføre dine personopplysninger til land som har blitt ansett for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå av personopplysninger av EU-kommisjonen.
 •               Når vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger den samme beskyttelsen de har i Europa.
 •               Når vi bruker leverandører basert i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av Privacy Shield, noe som krever at de gir lignende beskyttelse til personopplysninger som deles mellom Europa og USA.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker ytterligere informasjon om den spesifikke mekanismen som brukes av oss når du overfører dine personopplysninger ut av EØS.

 1.      Datasikkerhet         

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine ved et uhell går tapt, brukes eller gis tilgang til på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov å kjenne til. De vil kun behandle dine personopplysninger etter våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt.

Vi har innført prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte brudd på personvern og vil varsle deg og enhver gjeldende regulator om brudd der vi er lovpålagt å gjøre det.

 1.      Oppbevaring av data

Hvor lenge vil dere bruke mine personopplysninger?

Vi vil kun holde på personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige- eller rapporteringskrav. Vi kan beholde personopplysningene dine i en lengre periode i tilfelle en klage, eller hvis vi med rimelighet tror det er utsikter til rettssaker i forholdet vårt til deg.

For å sette en riktig oppbevaringsperiode for personopplysninger vurderer vi mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av dine personopplysninger, formålene vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter. Samt gjeldende juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige- eller andre krav.

Med unntak av kontaktinformasjon (som vil bli beholdt i en periode på tre år fra datoen for vår siste kontakt med deg), vil vi beholde dataene dine i en periode på to år fra datoen for vår siste kontakt. På slutten av oppbevaringsperioden vil dataene dine bli slettet fra systemene våre.

Under noen omstendigheter kan du be oss om å slette dataene dine før utløpet av oppbevaringsperioden – se “dine juridiske rettigheter” nedenfor for ytterligere informasjon.

Under noen omstendigheter vil vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for forskning eller statistiske formål, i så fall kan vi bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten ytterligere varsel til deg.

 1. Dine juridiske rettigheter

Under visse omstendigheter har du rettigheter i henhold til databeskyttelseslover i forhold til dine personopplysninger.

 •               Be om tilgang til dine personopplysninger (kjent som en “forespørsel om tilgang til data”). Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene vi har om deg og sjekke at vi oppbevarer og behandler dem lovlig.
 •               Be om endring av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør at du kan få korrigert ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg, selv om vi kanskje må be om verifisering for å bekrefte nøyaktigheten av de nye dataene du gir oss.
 •               Be om sletting av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er noen god grunn til at vi fortsatt beholder eller behandler dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne personopplysningene dine der du har utøvd din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor), der vi kan ha behandlet informasjonen din ulovlig eller der vi er pålagt å slette personopplysningene dine for å overholde lokal lovgivning. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke alltid kan etterkomme din forespørsel om sletting av spesifikke juridiske årsaker som vil bli varslet til deg, hvis aktuelt, på tidspunktet for forespørselen din.
 •               Protestere mot behandling av dine personopplysninger der vi er avhengige av en legitim interesse (eller en tredjepart), og det er noe med din spesielle situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandling på dette grunnlaget når du føler at det påvirker dine grunnleggende rettigheter og frihet. Du har også rett til å protestere der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. I noen tilfeller kan vi vise til at vi har overbevisende legitime grunner til å behandle informasjonen din, som kan overstyre dine rettigheter og frihet.
 •               Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan be oss om å suspendere/slette behandlingen av dine personopplysninger i følgende scenarier:

o         Hvis du vil at vi skal fastslå dataenes nøyaktighet.

o         Der vår bruk av dataene er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem.

o         Der du trenger at vi oppbevarer dataene selv om vi ikke lenger krever dem, da du trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

o         Der du har protestert mot vår bruk av dataene dine, men vi må bekrefte om vi har overordnede legitime grunner til å bruke dem.

o         Be om overføring av dine personopplysninger til deg eller til en tredjepart. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, vanlig, maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten bare gjelder automatisert informasjon som du opprinnelig ga samtykke til at vi kunne bruke, eller der vi brukte informasjonen til å opprette en kontrakt med deg.

o         Trekke tilbake samtykke når som helst der vi er avhengige av samtykke til å behandle personopplysningene dine. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av noen behandling som utføres før du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan levere visse produkter eller tjenester til deg.

Dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene ovenfor, vennligst ta kontakt med oss.

Det kreves vanligvis ingen gebyrer

Du trenger ikke å betale gebyr for å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et mindre gebyr hvis forespørselen din er tydelig ubegrunnet, repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din under disse omstendighetene.

Hva vi kan be deg om

Vi må kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett til å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til personer som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forbindelse med din forespørsel om å fremskynde vårt svar.

Tidsbegrensning på å gi tilbakemelding

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Noen ganger kan det ta oss lengre tid enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har sendt oss en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

 1.    Ordliste

LOVLIG GRUNNLAG

Legitim interesse betyr vår virksomhets interesse i å drive og administrere virksomheten vår for å gjøre det mulig for oss å forstå de som besøker nettstedene våre, deres interesser og deres preferanser med sikte på å gi dem den mest relevante brukeropplevelsen. Vi sørger for at vi vurderer og balanserer potensiell innvirkning på deg (både positive og negative) og dine rettigheter før vi behandler dine personopplysninger for våre legitime interesser. Vi bruker ikke personopplysningene dine til aktiviteter der våre interesser overstyres av virkningen på deg (med mindre vi har ditt samtykke eller på annen måte er pålagt eller tillatt ved lov). Du kan få mer informasjon om hvordan vi vurderer våre legitime interesser i forhold til potensiell innvirkning på deg når det gjelder spesifikke aktiviteter ved å kontakte oss.

Oppfyllelse av kontrakt betyr å behandle dataene dine der det er nødvendig for å opprette en kontrakt som du er part i, eller å foreta oss andre oppgaver på forespørsel, før du inngår en slik kontrakt.

Å overholde en juridisk forpliktelse betyr å behandle personopplysningene dine der det er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt.

Intern tredjepart betyr andre selskaper i Investoo Group, som fungerer som felles kontrollører eller prosessallmektige.

Ekstern tredjepart betyr:

 •               Våre profesjonelle rådgivere (inkludert advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaper).
 •               HM Revenue & Customs, regulatorer og andre myndigheter.
 •               Tjenesteleverandører som støtter teknologien bak nettstedene våre (f.eks. WordPress og HubSpot) og andre tjenesteleverandører som hjelper oss med å drive virksomheten vår og utføre tjenester som gagner deg.
 •               Forebygging av svindel, hvitvasking av penger- og terrorfinansiering eller bedrifter.
 •               Produktleverandører, meglere, børser og andre virksomheter hvis produkter og tjenester er oppført eller annonsert på våre nettsteder.
 •               Våre forretningspartnere, tilknyttede annonseringsnettverk, analyseleverandører og søkeinformasjonsleverandører.