Registrer deg hos eToro umiddelbart

Hvordan mine Ethereum Classic i 2024

By Benson Toti - Oppdatert 19 January 2023

Mining er selve grunnmuren for Proof-of-Work-baserte kryptovalutaer som Ethereum Classic. Via mining kan et kryptonettverk verifisere blokker med transaksjoner og legge dem til på blokkjeden, og dermed bidra til å sikre nettverket.

Noen kryptovalutaer tillater frittstående mining (solomining), mens den beste måten å mine de fleste på er via en mining pool. Derfor er det viktig å forstå enkelte aspekter som hashrate og vanskelighetsgrad før du begynner. I denne guiden vil vi gi deg en omfattende oversikt over disse, og fortelle deg hvordan du kan mine Ethereum Classic.

Innholdsfortegnelse

Ethereum Classic-mining enkelt forklart

Mining av Ethereum Classic forventes å bli svært utbredt når den originale Ethereum-blokkjeden går over til sin nye Proof-of-Stake-konsensusmekanisme. Mange Ethereum-minere med PoW-oppsett kan bli tvunget til å flytte til ETC-blokkjeden. Avsnittene nedenfor forklarer i detalj hva Ethereum Classic-mining er, inkludert hvordan dens Proof-of-Work (PoW) konsensusmekanisme fungerer. Vi fremhever også noen begrensninger ved mining av denne kryptovalutaen.

Hva er Ethereum Classic-mining?

Ethereum Classic er en kryptovaluta som er avhengig av mining, akkurat som andre PoW-mynter som Bitcoin og Litecoin.

Som en desentralisert åpen kildekode-plattform har ingen enkelt sentral enhet kontroll over nettverkets ledger. I dette tilfellet er alle velkommen til å bli med på prosessen for å utstede nye tokens, denne prosessen gjøres via et nettverk av datamaskiner som blir enige om validiteten av transaksjoner og dermed også nyskapte tokens.

For å mine en ny blokk, må en miner være den første til å finne en spesifikk verdi i en hash (kode) kalt “nonce”. Minerne må utføre en rekke beregninger innen en blokkgenereringstid på 15 sekunder, og prøve å gjette nonce for å lage blokken.

Når en miner finner denne verdien, fortsetter de med å kunngjøre den nye blokken til resten av minerne. Verifikasjonsprosessen avsluttes så med at en ny blokk legges til hovedkjeden i blokkjeden. Mineren som løser det vanskelige beregningsproblemet låser opp en blokkbelønning i form av nye ETC-tokens. De tjener også inntekter i form av transaksjonsgebyrer knyttet til den nye blokken.

Hvorfor er Ethereum Classic-minere viktige?

Mining er den desentraliserte mekanismen som Ethereum Classic bruker for å sikre nettverket, og for å oppnå dette trenger nettverket minere. Minere bruker sin datakraft for å behandle transaksjoner og sikre nettverket mot såkalte 51%-angrep, eller ‘double spend’-angrep.

Et slikt angrep går ut på at en aktør med dårlige hensikter forsøker å bruke den samme kryptovalutaen mer enn én gang. Dette kan skje når en useriøs miner omorganiserer blokkjeden og stjeler midler, eller bruker det som allerede er brukt.

Oftest er ‘double spend’ eller 51%-angrep et problem som for det meste påvirker mindre blokkjeder som har svært lite tilgjengelig datakraft, eller svært lav hashrate. Når det er enkelt å gå inn med mer enn halvparten av den totale datakraften på nettverket vil det også være enklere for folk med dårlige hensikter å utføre et 51%-angrep.

For å beskytte seg mot slike angrep er blokkjedenettverkene avhengige av et distribuert nettverk av minere. Minerne oppmuntres til å jobbe sammen for å identifisere gyldige transaksjoner, mens alle ubekreftede transaksjoner blir ignorert. Å gi et insentiv, for eksempel nye tokens, bidrar til å kompensere minere og motiverer dem til å fortsette å bruke ressursene dine for å sikre blokkjeden.

Begrensninger ved Ethereum Classic-mining

Ethereum Classic stemte for å sette sin maksimale forsyning av tokens til 210 700 000 ETC i desember 2017. Kryptovalutaen vedtok derfor en pengepolitikk som betyr at det bare vil være den faste mengden ETC-tokens i omløp. Ingen enkelt enhet kan endre dette, eller utstede flere tokens for å dempe økonomiske kriser slik flere regjeringer nylig har gjort med fiat-valutaer.

Når det gjelder ETC, kommer nye tokens i omløp hvert 15. sekund, med minebelønninger per blokk som også reduserer overtid.

I motsetning til Bitcoin hvor blokkbelønningene blir halvert etter 210 000 blokker, gjelder det for Ethereum Classic-protokollen en 20% reduksjon i blokkbelønninger etter 5 000 000 blokker. Under den forrige reduksjonen ble belønningen redusert fra 4 ETC til 3,2 ETC. Neste blokkreduksjon – fra 3,2 ETC til 2,56 ETC – er satt til blokkhøyde 15 000 000. Dette forventes å oppnås rundt april 2022.

Tokenomics hjelper Ethereum Classic med å håndtere inflasjon, og det er også viktig å være klar over en annen protokollregel for vanskelighetsgraden på nettverket. Dette er en funksjon i mineprosessen som gjør det mulig å justere hvor vanskelig det er å finne en ny blokk og legge den til blokkjeden.

Vanskelighetsgraden økes eller reduseres i forhold til antall minere, noe som betyr at den justerer seg ned hvis antall minere reduseres og opp hvis antallet øker. Alt dette skjer for å holde blokkgenereringstiden innenfor grensen på 15 sekunder.

Tips for å mine Ethereum Classic på en effektiv måte for større fortjeneste

Det finnes ikke et enkelt triks for kryptomining, men våre undersøkelser tyder på at det finnes triks som kan hjelpe deg med å gjøre det rett.
For å mine Ethereum Classic mer effektivt og tjene en regelmessig fortjeneste er det to ting du må gjøre: investere i en god miningrigg, og deretter bli med i en anerkjent Ethereum Classic mining pool. Førstnevnte sikrer at du har høyere hashrate å bidra med til mining poolen, og sistnevnte vil sørge for at du er med og vinner nye blokkbelønninger regelmessig, som gjør at du kan tjene belønninger basert på din andel av datakraften.

Tekniske aspekter ved Ethereum Classic-mining forklart

De tekniske aspektene ved kryptomining kan være litt forvirrende. Det må imidlertid påpekes at man fortsatt kan mine uten å måtte dykke dypt inn i den tekniske miningen. Derfor vil denne delen vil forenkle to viktige aspekter ved mining: hashrate og prosessorkraft. Dette lærer du mer om nedenfor, inkludert hvor mye av sistnevnte som trengs for å utvinne Ethereum Classic.

Hashrate for Ethereum Classic – enkelt forklart

Hva betyr hashrate?

Hashrate er ganske enkelt et mål på datakraften som et nettverk av minere bruker for å sikre en blokkjede. Beregningen måler også hvor mye datakraft en mine-enhet har, og hastigheten som en miner kan forvente å bruke på å finne den riktige løsningen for en blokk.

Hvordan måles hashrate?

Hashrate måles i hashes/sekund, som viser til antall mulige beregninger per sekund ved bruk av den gitte beregningskraften.

Hashrate er ofte ledsaget av vanlige prefikser som K (kilo), M (mega), G (giga) eller T (tera).

 • 1Kh/s betyr 1000t/s
 • 1 Mh/s betyr 1000 Kh/s
 • 1 Gh/s betyr 1 000 Mh/s
 • 1 th/s betyr 1 000 Gh/s, 1000 000 000 000 t/s

Gigahashes per sekund (Gh/s) står for 1 milliard hashes, terahashes per sekund (Th/s) for 1 billion hashes, og petahashes per sekund (Ph/s) for 1 kvadrillion hashes.

Hvorfor er en høyere hashrate viktig?

For minere betyr det å ha tilgang til høy hashkraft økt kapasitet til å mine etter nye tokens. Dette gjelder også Ethereum Classic, hvor mining har blitt vanskeligere og mindre effektivt for enheter med lavere hashrate.

En høy hashrate for Ethereum Classic-nettverket er også avgjørende, da dette betyr at flere minere bidrar til nettverkssikkerheten.

Ethereum Classic ble utsatt for to 51%-angrep i henholdsvis 2019 og 2020, fordi dens totale hashrate var mye lavere, noe som gjorde det mulig for aktører med dårlige hensikter å ta kontroll og utføre angrepene. Hashraten har siden økt, og stadig flere minere slutter seg til nettverket ettersom den opprinnelige Ethereum-blokkjeden er i ferd med å forlate PoW-protokollen. For øyeblikket ligger Ethereum Classics nettverkshashrate på 8,18 Th/s.

Prosessorkraft: CPU og GPU

I mining er prosessorkraft knyttet til hvor raskt datamaskinens prosessor jobber mot å mine nye tokens. Jo kraftigere prosessoren din er, jo høyere hashrate vil den sannsynligvis gi deg.

I begynnelsen kunne minere belage seg på at prosessorkraften til de vanlige datamaskinene deres var nok til å mine kryptovaluta. Derfor var det å ha en god sentral prosesseringsenhet (CPU) nok til at man kunne komme i gang med mining.

Etter hvert som krypto begynte å tiltrekke seg flere mennesker og minere, økte også prosessorkraften som krevdes. CPU-er ikke lenger like effektive, og minere begynte å ta i bruk grafikkbehandlingsenheter (GPU) i stedet. Disse skjermkortene tilbød høyere behandlingshastigheter og fortsetter å fungere godt med mining av flere kryptovalutaer, inkludert Ethereum Classic.

Noen kryptovalutaer trengte imidlertid mye høyere hashrate, og industrien ønsket feltprogrammerbare portarrayer (FPGAer) velkommen. Disse enhetene tilbød høyere mininghastigheter med mindre strømforbruk enn ved bruk av GPU-er. Men selv det var ikke godt nok da Bitcoins nettverkshashrate vokste eksponentielt, noe som førte til utviklingen av enda kraftigere miningmaskiner, kalt applikasjonsspesifikke integrerte kretsgruvearbeidere (ASIC).

ASIC-er er veldig kraftige og kan tilby mer enn 100 Th/s, flere ganger høyere enn GPU-er. CPU-mining er nå stort sett foreldet.

Enten det er GPU eller ASIC-mining du vurderer, må du være klar over at disse enhetene genererer massevis av varme. God kjøling kan være forskjellen mellom lønnsom mining og tap av utstyr på grunn av overoppheting.

Hashraten som kreves for å lønnsom Ethereum Classic-mining

Det er anslått at det å mine 1 ETC krever omtrent 440 MH/s prosessorkraft fra en GPU-minerigg. For øyeblikket er Ethereum Classics nettverkshashrate 8,18 TH/s, noe som er ganske lavt sammenlignet med der den var i januar 2020. Men med mengden Ethereum-minere som forventes å gå over til ETC når Eth 2.0 trer i kraft, kan hashraten snart få en betydelig vekst.

Denne lave hashraten er faktisk positivt for potensielle minere ettersom den tillater GPU-mining, noe som gjør den attraktiv for nye minere som ønsker å komme i gang med mining. Du kan se ETCs hashrate over tid i diagrammet nedenfor.

Ethereum hashrate-diagram. Kilde: TokenView

Fordeler og ulemper med mining av Ethereum Classic

Profesjonelle

 • Støtter GPU-mining, noe som gjør den egnet for solomining
 • Du tjener ETC-belønninger som kan utbetales eller oppbevares for fremtidig fortjeneste
 • Dedikert utviklerteam som har som mål å styre kryptovalutaen mot global adopsjon
 • Vil kunne mines frem til alle tokens er utstedt
 • Allment akseptert og tilbudt på store børser, noe som gjør det enkelt å selge eller trade

Ulemper

 • Konkurranse betyr at inntektene sannsynligvis vil reduseres
 • Du kan tape penger hvis prisene krasjer, noe som kan skje i kryptomarkedet
 • Mulighet for nye 51% angrep, siden nettverkets hashrate fortsatt er relativt lav

DIY Ethereum Classic-mining - Slik kommer du i gang

Hvordan man kan komme i gang med mining er alltid det største spørsmålet. Her ser vi på hvor enkelt du kan komme i gang md DIY-mining for ETC, med detaljer om hvilken type maskinvare og programvare som er best for Ethereum Classic-mining. Kostnadsspørsmålet er viktig her, og vi vil fortelle deg om hva som er viktig å være klar over før man starter.

Beste maskinvare for Ethereum Classic-mining

Akkurat nå er den mest populære maskinvaren for mining av Ethereum Classic GPU. Som nevnt tidligere, er CPU-mining foreldet, noe som har fått minere til å i stedet ta i bruk de beste grafikkortene fra Nvidia og AMD. For å forstå hvorfor GPU-mining av ETC er best må vi forklare Ethereum Classics oppgradering som endret minealgoritmen.

Ethereum Classic er en Proof-of-Work-krypto, hvis hashing-algoritme er avhengig av minere for å sikre nettverket. I utgangspunktet brukte kryptovalutaen Ethash-algoritmen, hvor minerene over tid har gått over til å bruke ASIC-er. Da var det enkelt for en å leie hashkraft fra NiceHash og bruke den til å mine ETC, men dette har blitt utnyttet tidligere av personer med dårlige hensikter for å utføre 51%-angrep.

Dette endret seg imidlertid i 2020 da ETC-utviklere finjusterte algoritmen og introduserte Etchash-konsensusmekanismen for å beskytte mot bruk av spesialisert utstyr for å utvinne kryptoen.

Endringene skjedde via Thanos hard fork som ble implementert i november 2020, med Ethereum Classic som gjorde det vanskelig å mine ETC med ASIC-er designet for Ethash. Det betydde også at minere ikke kunne leie hashingkraft fra Ethash-leverandører som NiceHash for å mine nye ETC-tokens.

Oppgraderingen førte særlig til en reduksjon i størrelsen på nettverkets DAG-fil. Ettersom størrelsen på DAG ble redusert, var GPU-er med mindre RAM (3 eller 4 GB) i stand til å mine nye blokker, som vil fortsette inntil filstørrelsen betyr at brukerne må oppgradere.

Når det kommer til maskinvare, er de beste GPU-ene de avanserte grafikkortene med tilstrekkelig prosessorkraft for mining. Nvidias RTX 3090, GeForce GTX 1080 og GTX 1080 Ti er toppvalgene. Du kan også bruke AMD-kort, inkludert Radeon VII som kan gi inntil 105 MH/s per GPU.

Du trenger omtrent 6 av disse GPU-ene for å sette sammen en anstendig rigg som lar deg mine Ethereum Classic. Kostnadene avhenge av grafikkortet, med kostnadene som varierer fra så lite som $500 til over $3500.

Andre kostnader som må vurderes

Et annet krav til maskinvaren er RAM, med minimum 3 GB RAM som nevnt ovenfor. En strømforsyningsenhet er et annet krav du må ta med i den totale kostnaden. For eksempel vil en enkel 850 watt forsyningsenhet som Corsair HX koste $198, og det kan hende du trenger mer enn én. I tillegg trenger du et kjølesystem og et hovedkort. Når riggen er satt opp vil også strømkostnadene begynne å løpe, så det å mine i et område hvor strømkostnadene er lave vil gi deg best mulig fortjeneste.

Begynn å mine!

Når maskinvaren er satt opp er du klar til å begynne miningen. Det neste trinnet er å laste ned og installere miningprogramvare. Det er flere programvarealternativer for ETC-minere, men de beste er GMiner og NBMiner. Andre alternativer inkluderer Claymore Dual Ethereum, Ethminer og MinerGate. Sørg for at programvaren støtter GPU-ene og fungerer på det valgte operativsystemet.

Når du har programvaren klar kan du bli med i en mining pool, hvor du må konfigurere programvaren, legge til mining pool-adressen og din walletadresse hvor belønningene dine sendes. Noen av de beste mining poolene for ETC-mining er Ethermine.org, f2pool, MiningPoolHub, Nanopool og 2Miners.

Mineløsning/tjenester

Mining er en konkurranse, noe som betyr at du hele tiden utfordrer til å være den første til å løse det matematiske problemet og tjene blokkbelønningen. Dette matematiske problemet kan være ganske komplekst og vanskelig å løse, så det er ikke lett å oppnå lønnsomhet, spesielt om man bestemmer seg for å gå for solomining.

Hvorfor? Vellykket mining avhenger av hashraten din, og jo høyere den er, desto større er sjansene dine for å vinne blokkbelønningen. Så en person som ønsker å mine ved hjelp av en enkel GPU kan fortsatt mine ETC, men det vil være svært vanskelig å konkurrere mot en stor mining farm eller pool som leter etter samme blokk med transaksjoner. Det er derfor du som miner kommer best ut av å bli med i en mining pool for Ethereum Classic-mining.

Mining pools er tjenester som lar minere kombinere sin datakraft og jobbe sammen for å mine ETC. Det er forskjellig fra solomining, hvor man jobber alene. Tenk på det på denne måten – hvis du begynner å mine og får null blokker, vil belønningen din være null.

I et mining pool får du en andel av blokkbelønningene tilsvarende beregningskraften du bidrar med i mineprosessen. Hvis du bidrar med 5% av hashkraften, vil du motta en utbetaling tilsvarende 5% av de 3,2 ETC blokkbelønningene som blir vunnet (pluss transaksjonsgebyrer hvis mining poolen også deler inntekter opptjent fra gebyrer).

Vær oppmerksom på at forskjellige mining pools tilbyr forskjellige utbetalingsplaner. Mange bruker en PPS-plan (Pay Per Share), som garanterer deg regelmessig inntekt enten poolen lykkes med å mine en blokk eller ikke. En Full Pay Per Share (FPPS)-ordning ligner på PPS, bare at minerne også får en del av transaksjonsgebyrene.

Når du skal finne et mining pool bør du ta i betraktning poolens deltakelsesgebyr, totale hashrate, serverplasseringer og aktive minere. Se også etter vurderinger fra andre minere. Mer desentraliserte mining pools er ofte et bedre alternativ.

Hvis du vil, kan du også prøve cloud mining av Ethereum Classic, dette er et godt alternativ for de som ikke vil gå til innkjøp av maskinvare eller har tilgang til billig strøm.

Cloud mining-tjenester lar deg kjøpe miningkontrakter hvor selve miningen blir utført av en tredjepart. Denne tredjeparten er en miningleverandør som driver store datasentre og leier ut hashkraften deres for å mine ETC. Bare kjøp en kontrakt og kom i gang med miningen.

Vær imidlertid oppmerksom på potensielle risikoer knyttet til ulønnsomme kontrakter og det faktum at kontrakten din er tidslåst. Så hvis prisene faller betydelig og kontrakten din ikke gir noen fortjeneste, kan du ikke velge bort avtalen, noe som vil kunne føre til at du taper penger.

En av de beste leverandørene av cloud mining for ETC er Eobot. Det finnes også andre tjenester som er kompatibel med flere kryptovalutaer, men Eobot har utmerket seg som en anerkjent cloud mining-tjeneste for Ethereum Classic.

Den er enkel å få tilgang til, tilbyr konkurransedyktige miningkontrakter, og har en god historikk når det gjelder utbetalinger. Du kan få en kontrakt for å mine Ethereum Classic i et år, 5 år eller til og med 10 år hvis du ønsker det.

Hvor skal jeg oppbevare kryptovalutaen jeg tjener på mining?

Når du miner Ethereum Classic må du ha en trygg plass å oppbevare kryptovalutaen du tjener. Derfor bør du sette opp en sikker wallet for ETC. Det finnes mange wallet-alternativer å velge mellom, men uavhengig av hvem du velger må du sørge for at den gir deg et høyt sikkerhetsnivå. Nedenfor kan du se hvilke wallets vi anbefaler.

1
Minimumsinnskudd
$ 10
Kampanje
Brukerscore
5
Åpne konto
Beskrivelse:
Betalingsmetoder:
Bank Transfer, Debit Card, PayPal, Credit Card, Wire Transfer
Full Regulations:
CySEC, FCA
2
Minimumsinnskudd
-
Kampanje
Brukerscore
5
Pålitelig leverandør
2 faktor autentisering
Beginner vennlig
Besøk nettsted
Beskrivelse:
Coinbase er en av de første stedene som gjorde det lett å kjøpe Bitcoin og har siden blitt en allment klarert utveksling i markedet.
Betalingsmetoder:
Bank Transfer, Debit Card, Wire Transfer, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer: SEPA, Interac e-Transer
Full Regulations:
Kryptovaluta er ikke regulert av det britiske Financial Conduct Authority, og er ikke underlagt beskyttelse fra det britiske Financial Services Compensation Scheme, og faller heller ikke innunder jurisdiksjonen til det britiske finansombudet. Det å investere i kryptovaluta innebærer risiko, og kryptovalutaer kan øke i verdi, eller miste noe eller all verdi. Kapitalgevinst i forbindelse med salg av kryptovaluta kan være skattepliktig.
3
Minimumsinnskudd
-
Kampanje
Brukerscore
4.5
24/7 Support tilgjengelig
Enkel og sikker lommebok
Over 45 store blockchains støttes
Besøk nettsted
Beskrivelse:
Guarda Wallet er en enkel og sikker lommebok for Bitcoin, Ethereum, Tether, EOS, TRON og hundrevis av andre eiendeler. Kjøp, tjene og utveksling krypto. Staking, multisignature, Ledger kompatibilitet.
Betalingsmetoder:
Full Regulations: