Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden er eid av Investoo Group.

Riskoadvarsel

Å investere i digital valuta, aksjer og andre verdipapirer, råvarer, valutaer og derivatprodukter (for eksempel contracts for difference) er spekulativt og innebærer høy risiko. Slike investeringer er unike og innebærer unike risikoer.

CFD-er og andre derivater er komplekse verktøy, og kommer med en høy risiko for raske verditap på grunn av giring/belåning. Du bør tenke over hvorvidt du forstår hvordan investeringen virker, og om du har råd til å risikere og tape pengene dine.

Kryptovaluta er svært volatilt og kan ha store prissvingninger, derfor passer de heller ikke for alle investorer. Kryptohandel er ikke overvåket av noe regulatorisk rammeverk fra EU. Tidligere prestasjoner garanterer ikke for fremtidige resultater. All historikk som legges frem er mindre enn 5 år gammel med mindre annet er spesifisert, og er ikke nødvendigvis et godt nok grunnlag å basere nye investeringsavgjørelser på. Din kapital er utsatt for risiko.

Tidligere resultater indikerer ikke fremtidige resultater. Historikken som presenteres er mindre enn 5 år gammel med mindre annet er spesifisert, og er ikke nødvendigvis et godt nok grunnlag å basere nye investeringsavgjørelser på. Prisene kan synke på lik linje med at de kan stige, prisene kan svinge mye, du kan også være utsatt for svingninger i valutakurs, og du kan ende opp med å tape hele beløpet eller mer enn du har investert. Investering passer ikke for alle; forsikre deg om at du har forstått all risiko og relevant lovgivning dine investeringer innebærer. Om du er usikker bør du søke uavhengig rådgivning om økonomi, juridiske aspekter, skatt og regnskapsføring. Denne nettsiden tilbyr ikke rådgivning om økonomi, juridiske aspekter, skatt og regnskapsføring.

Vær oppmerksom på at bruken av denne siden og/eller dens funksjoner, handler med en bestemt investering og/eller å ta i bruk en bestemt megler eller børs kan være et brudd på lover, reguleringer eller andre juridiske krav i ditt land. Denne nettsiden er ikke ment for bruk i jurisdiksjoner hvor handler eller investeringer som blir beskrevet er forbudt, og den bør kun brukes på en lovlig måte. Vi kan ikke garantere at bruken av denne nettsiden og/eller noen av dens funksjoner vil føre til fortjeneste. Alle meninger, nyheter, anmeldelser, undersøkelser, analyser, priser og annen informasjon som finnes på eller blir gitt av denne siden (inkludert telefonsamtaler, e-poster, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikasjon) må regnes som en generell kommentar og/eller mening om markedet generelt. Informasjon er ikke nødvendigvis fullstendig, nøyaktig eller oppdatert, og passer ikke nødvendigvis for alle, heller ikke som et passende grunnlag for å ta investeringsavgjørelser.

Ansvarsfraskrivelse

Uten forbehold, ved å bruke denne nettsiden anerkjenner du og godtar følgende.

Du bruker denne nettsiden og informasjonen som gis av denne nettsiden og/eller dens funksjoner (inkludert all informasjon som oppgis i telefonsamtaler, e-post, LiveChat, SMS og andre former for kommunikasjon) på eget ansvar. Så lenge det er i henhold til loven er ikke denne nettsiden, dens eiere, operatører og tilknyttede selskaper og deres respektive ansatte ansvarlige for noen kostnader eller tap som oppstår for deg eller andre som et resultat av bruken av eller tilliten til (eller det å ikke ha mulighet til å bruke eller ha tillit til) denne nettsiden og/eller noen av dens relaterte tjenester, å ha tatt i bruk en megler eller børs, eller handel med noen investeringer (inkludert, for å utelate tvil, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, følgeskader og/eller økonomiske tap).

Ingen representasjon, garanti, forsikring eller lovnad (uttrykt eller implisitt) blir gitt i forbindelse med tilgjengeligheten, tilstrekkeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, rimeligheten eller hensiktsmessigheten til noen informasjon eller mening som er oppgitt eller uttrykt på denne nettsiden og/eller dens funksjoner (inkludert telefonsamtaler, e-post, LiveChat, SMS eller andre former for kommunikasjon (hvis aktuelt)). Innholdet og funksjonene på denne nettsiden kan bli korrigert eller endret når som helst, uten forvarsel eller årsak. Det er ingen plikt for varsling om eventuelle korrigeringer eller endringer.

Vær oppmerksom på at noen av lenkene på denne nettsiden vil føre deg videre til nettsteder fra tredjeparter, noen av de er tilknyttede selskaper eller samarbeidspartnere av denne nettsiden og/eller dens eiere, operatører og tilknyttede selskaper. Til tross for slike tilknytninger påtar vi oss ikke noe ansvar for handlingene til noen tredjepart, heller ikke til innholdet eller funksjonene på deres nettsider eller applikasjoner. En direktelenke til eller en positiv omtale av en megler eller børs bør ikke anses som en anbefaling av den meglerens eller børsens produkter eller tjenester. Handler via en megler eller en børs vil være underlagt den aktuelle meglerens eller børsens brukervilkår, og gebyrer eller kommisjoner kan påløpe. Forsikre deg om at du har lest og forstått vilkårene før du tar de i bruk.