OCC: Anchorage Digital nie wdrożyło wymogów AML

OCC: Anchorage Digital nie wdrożyło wymogów AML

By Benson Toti - Przeczytasz w minutę

Anchorage Digital Bank zgodził się na podjęcie działań korygujących i wyznaczy urzędnika ds. ustawy o tajemnicy bankowej, który pomoże zapewnić zgodność z przepisami.

Urząd Kontrolera Waluty (OCC), krajowy organ nadzoru bankowego w Stanach Zjednoczonych wydał zakaz zgody wobec banku Anchorage Digital, zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym w czwartek 21 kwietnia.

Anchorage Digital był pierwszym bankiem aktywów cyfrowych, który otrzymał zgodę regulacyjną od OCC. Przyznana w styczniu 2021 roku warunkowa zgoda na wniosek spółki o przyznanie krajowej karty powierniczej umożliwiła jej zmianę nazwy na Anchorage Digital Bank, National Association.

OCC twierdzi jednak, że dawniej Anchorage Trust Company nie wdrożyła wymogów ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), na które zgodziła się w ramach warunku prowadzenia działalności jako federalnie regulowany bank aktywów cyfrowych.

To właśnie nieprzestrzeganie przez Anchorage Digital przepisów KYC i AML spowodowało wydanie nakazu, napisał OCC w komunikacie.

“OCC przestrzega tych samych wysokich standardów w stosunku do wszystkich banków, niezależnie od tego, czy prowadzą one tradycyjną, czy nową działalność” – powiedział Michael J. Hsu, p.o. Kontrolera Waluty.

“Gdy instytucje nie spełniają standardów, podejmujemy działania i pociągamy je do odpowiedzialności, aby zapewnić zgodność z federalnym prawem i przepisami” – dodał.

Anchorage Digital rozpoczął działania korygujące

W ramach działań korygujących wynikających z nakazu, Anchorage Digital jest zobowiązane powołać komisję ds. zgodności, składającą się z co najmniej trzech członków. Ma także opracować plan działania mający na celu usunięcie wszystkich niedociągnięć BSA.

Bank ma trzydzieści dni od daty wydania nakazu na przedstawienie planu działania mającego na celu osiągnięcie i utrzymanie zgodności z odpowiednimi przepisami KYC i AML.

Anchorage zgodził się również zatrudnić urzędnika ds. ustawy o tajemnicy bankowej i zapewnić mu wszelkie niezbędne wsparcie w dążeniu do osiągnięcia zgodności. Poza tym bank będzie musiał zapewnić wyższy poziom należytej staranności w stosunku do klienta, jak również kontrole identyfikacji ryzyka klienta.

OCC zaznaczył w nakazie, że Anchorage Digital wprowadził “działania korygujące” i zobowiązał się do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami.