HomeChainlink

Mikä on Chainlink ja miten se toimii?

Chainlink logo
Chainlink (LINK)
...
24H muutos
...
7 PÄIVÄN MUUTOS
...
Markkina-arvo
...
Kirjoittaja: Shameel Kazi

Chainlink on lohkoketjuun pohjautuva järjestelmä, joka on suunniteltu rakentamaan hajautettuja oraakkeliverkkoja, jotka yhdistävät älysopimuksesi (eg. ’smart contract’) suojattuihin lähteisiin sekä ulkoisten että sisäisten koodien avulla.

Jokainen oraakkeli sisältää joukon erillisiä solmuoperaattoreita, jotka edustavat prosessia datan keräämiseksi jo valmiiksi luoduille ketjuille (eg. ’Chainlinks), jotka taas hyödyntävät väliohjelmistoja antaakseen älysopimuksellesi pääsyn mille tahansa ohjelmointirajapinnalle (eg. ’API’).

Kuten Bitcoin ja Ethereum, Chainlink on myös hajautettu lohkoketju, joka tarkoittaa, ettei lohkoketjua hallitse mikään keskushallinto taikka viranomainen, eikä lohkoketjun hallinta ole siten kenenkään yksittäisen tahon käsissä. Chainlinkiä edustava kryptovaluutan nimi on ’LINK’, ja sen arvo tekstin kirjoitushetkellä on noin 15,23 dollaria ($) markkina-arvon ylittäessä 5 miljardia dollaria. Kuluneen 12 kuukauden aikana LINK on osoittanut poikkeuksellista potentiaalia, josta osoituksena on kyseisen kryptovaluutan eksponentiaalinen kurssinousu.

Mitä varten Chainlink kehitettiin?

Me kaikki tiedämme, että älysopimukset ovat ennalta määriteltyjä sopimuksia lohkoketjujen sisälle, ja niiden tehtävänä on analysoida olosuhteita ennen niiden automaattista toteutusta. Älysopimukset yleisesti toimivat niin, että jos ennalta määritetyt ehdot täyttyvät, älysopimukset suorittavat automaattisesti ehtojen mukaisen suorituksen lohkoketjussa. Älysopimukset tarkastelevat dataa sekä ehtoja arvioidakseen tilannetta ennen lopullisen päätöksen tekemistä. 

Koska älysopimukset ovat rakennettu ja perustuvat lohkoketjuun, ovat ne sekä varmistettavissa että muuttumattomia. Tämä tarkoittaa, ettei kukaan voi ennenaikaisesti tai takautuvasti muokata älysopimuksia. Tämä on pääsyy siihen, että älysopimukset nauttivat korkeaa luottamusta koko yhteisön ja sen jäsenien keskuudessa.

Kuitenkin, älysopimuksilla on yksi rajoitus, sillä älysopimukset eivät kykene tarkastelemaan lohkoketjun ulkopuolista dataa. Tällöin data on siirrettävä tai käännettävä lohkoketjuun. Tämä on jo käytännön syistä haastavaa, mutta vielä haastavammaksi asian tekee se, että ulkoiset tietolähteet ovat usein eri kielillä.

Tästä syystä Chainlink kehitettiin poistamaan edellä mainittu porsaanreikä hyödyntämällä hajautettua verkostoa sekä edellä mainittua väliohjelmistoa, ja muokkaamaan ulkoisten tietolähteiden data sellaiseen muotoon, että älysopimukset pystyvät sitä lohkoketjussa ongelmitta tulkitsemaan.

Miten Chainlink toimii ja minkälainen teknologia sen taustalla on?

Kuten edellä tekstissä on mainittu, Chainlink on hajautettu lohkoketjuverkosto, joka kerää ja tarjoaa dataa lohkoketjun ulkopuolisista tietolähteistä ja yhdistää ne älysopimuksiin. Älysopimuksen tarvitessa dataa lähettää se pyynnön datasta. Tällöin Chainlink-prosessi käynnistyy ja rakentaa uuden ketjun älysopimuksen yhteyteen, joka tunnetaan nimellä Chainlink Service Level Agreement tai lyhyemmin SLA. Tällä Chainlink kerää tiedot ulkoisista tietolähteistä taikka kovalevyistä ja luovuttaa ne älysopimukselle.

Aktivoituessaan SLA luo kolme erilaista alisopimusta:

 • Chainlink Reputation Contract – Chainlink arvioi ja vahvistaa solmukoodin lähdetiedot ja jälkitiedot. Tällä Chainlink varmistaa, että koodi on aito, toimiva eikä se ole sirpaloitunut. Samalla Chainlink ennaltaehkäisee ja pääsee eroon epäluotettavista koodinpätkistä, jotka mahdollistaisivat toimintahäiriöitä tai muuta vastaavaa haittaa. 
 • Chainlink Order-Matching Contract -Toimittaa pyyntökyselyn solmuille ja vastaanottaa niiden tarjouksen. Järjestelmä sitten etenee valiten oikean vaihtoehdon ja välittää solmut pyynnölle.
 • Chainlink Aggregating Contract – Kerää kaiken valittujen oraakkelien datan, arvioi sekä sovittaa ne yhteen tarkan ja valmiin lopputuloksen saamiseksi.

Myöhemmin Chainlink Core kääntää lohkoketjusta tulevat tietopyynnön ulkopuoliselle kielelle, jota API:t pystyvät tulkitsemaan. Tämä käännetty pyyntö reititetään API:lle, joka vastaavasti kerää tietoja ulkopuolisesta tietolähteestä. Kun tiedonkeruu on valmis, käännetään data kielelle, jota lohkoketjun älysopimukset pystyvät tulkitsemaan ja lähetetään CAC:lle.

Älysopimukset käyttävät LINKiä maksaakseen Chainlinkin solmuoperaattoreille tehdystä käännös- ja tiedonkeruutyöstä. Hinnat määrittyvät datan kysynnän ja voimassa olevan markkinahinnan perusteella.

Oletko valmis sijoittamaan Chainlink?

Onko Chainlink oikeaa rahaa?

Chainlink on suhteellisen uusi tulokas kryptovaluuttojen markkinoilla, mutta oikein tervetullut sellainen. Chainlinkin sovelluksia ja tulevaisuutta on varsin hankala ennustaa tällä hetkellä. On huomioitava, että LINK ei ensisijaisesti pyri olemaan kryptovaluutta, vaan se edustaa merkkiä, polettia tai pelinappulaa, joka on suunniteltu kannustinpalkkioksi solmuoperaattorien ja älysopimuksien väliselle yhteistyölle. Tämän takia on epätodennäköistä, että LINKiä luokiteltaisi rahaksi perinteisen valuutan tapaan projektin asema ja nykytilanne huomioiden.

Tämä huomioiden, LINKin arvo onkin nauttinut massiivisesta kurssinoususta viime kuukausien aikana, ja voitkin käydä kauppaa ja vaihtaa LINKin esimerkiksi Bitcoiniin, tai muihin altcoineihin kuten XRP:hen tai Ethereumiin, joilla voit nykypäivänä käydä jo kauppaa vähittäismyymälöissä sekä verkkokaupoissa.

Chainlinkin palkkio- ja kulujärjestelmä 

Kulujen osalta maksut ovat hyvin vähäisiä, keskiarvon ollessa muutamia senttejä. Tämä on altis vaihtelulle ja saattaa muuttua kryptovaluutan hinnan noustessa ja ulkopuolisen datan kysynnän kasvun johdosta.

Jos käyt kauppaa LINKllä pörssissä, on erilaisilla pörssialustoilla erilainen palkkiorakenne. Alin maksamasi kaupankäyntimaksu vaihtelee 0.1% ja 0.2% välillä. Vastaavasti, nostomaksut vaihtelevat, joidenkin pörssien veloittaessa 0.7 LINK nostoa kohden, kun taas toiset veloittavat jopa 10.0 LINK nostoa kohden. Vaihtelu on suurta.

Mikäli olet aikeissa investoida LINKiin, muista aina selvittää kaupankäyntimaksut, provisiot, nostomaksut ja muut olennaiset kulut ennen kaupantekoa ja kaupankäyntialustan valitsemista. Mikäli et ole perillä sovellettavasta kulurakenteesta, yllättävät kulut saattavat todella syödä voittojasi.

Chainlinkin Hyödyt

Koska Chainlink on suunniteltu tiedonkeruussa lohkoketjun ulkopuolisista tietolähteistä, tarjoaa Chainlink lukuisia hyötyjä, muun muassa seuraavia:

Yhdistä mihin tahansa API:in – Chainlink Core on suunniteltu kääntämään tietopyynnöt ketjun sisäiseltä ohjelmointikieleltä ketjun ulkopuoliselle kielelle, joten älysopimuksilla on mahdollisuus pyytää tietoja mistä tahansa lohkoketjun ulkopuolella sijaitsevasta tietolähteestä ja samanaikaisesti varmistaa pyydetyn datan turvallisuus, hajautettu pääsy, oikeellisuus sekä tarkkuus.

Lähetä maksuja maailmanlaajuisesti – Koska älysopimuksilla on edellä mainitulla tavalla pääsy ulkopuolisiin tietolähteisiin, on mahdollista rakentaa vankempia ja monipuolisempia älysopimuksia, joiden avulla voidaan lähettää maksuja kaikkialle maailmaan hajautetun lohkoketjun ansiosta.

Hajautettu – Kuten mainittu, Chainlink on rakennettu hajautetulle lohkoketjulle, joka tarkoittaa, ettei lohkoketjua valvo mikään erillinen keskushallinto tai päättävä elin, kuten hallinnot tai suuryritykset, joilla olisi mahdollisuus harjoittaa epäoikeudenmukaisuutta tai kohtuutonta toimintaa. Tästä seuraa toiminnan avoimuus ja rajoittamattomuus. 

Kokonaisvaltainen turvallisuus – Koska Chainlink toimii avoimessa lohkoketjussa, oraakkeliverkot keräävät tarkkaa data ja samalla varmistavat, että datan kokonaisvaltainen turvallisuus säilyy eivätkä älysopimukset koskaan altistu vaaralliselle, ulkoisesta tietolähteestä peräisin olevalle datalle. 

Älysopimusten kehittynyt toiminta – Aiemmin kun lohkoketjujen ulkopuolista data ei ollut mahdollista tarkastella, älysopimusten käyttötarve oli rajallinen. Nykyään kun on olemassa mahdollisuus yhdistää ulkoiset tietolähteet lohkoketjuun, on älysopimusten tarve, tehokkuus ja potentiaali kasvaneet ennennäkemättömiin mittoihin. 

Jatkuvasti kehittyvä projekti – Tiimi Chainlinkin taustalla pyrkii jatkuvastki kehittämään Chainlinkin ominaisuuksia ja luomaan eri yrityksille monimuotoisempia mahdollisuuksia hyödyntää älysopimuksia ja lohkoketjua.

Voiko Chainlinkkiä hyödyntää anonyymisti?

Objektiivisesti tarkasteltuna ja absoluuttisen suoraan puhuttuna, ei voi. Jokainen liike Internetissä, jopa VPN:ää hyödyntäen, jättää jäljen ja siten mahdollistaa haavoittuvuuden. Voit toki ostaa LINKiä kauppa-alustoilta, jotka eivät edellytä KYC:tä tai vastaavaa henkilövarmennusta, mutta tällaiset alustat eivät ole kovin luotettavia ja siten muodostavat jo itsessään tietosuojariskin.

Hyvämaineiset kauppa-alustat seuraavat tarkkuudella voimassa olevia rahanpesusäännöksiä (AML) sekä know-your-customer (KYC) -periaatteita, joiden perusteella heidän tulee vahvistaa sinun henkilöllisyys ennen LINK-kaupankäynnin aloittamista.

Sinun tulee ymmärtää, että mitä anonyymimpi haluat olla, sitä enemmän kannat itse vastuuta LINK-sijoitustesi turvallisuudesta. Monet edellä mainituista säännöksistä ovat voimassa ja liittyvät kuluttajansuojaan ja verkkohyökkäyksien sekä varojen perusteettoman siirtämisen estämiseksi. 

Kuinka turvallinen Chainlink on?

Chainlink on rakennettu turvalliseen lohkoketjuun, joka perustuu muuttumattomuuteen. Selkeämmin sanottuna, kun jokin tapahtuma on toteutunut tämä kyseinen tapahtuma ei ole enää muutettavissa. Eli tapahtuma on peruuttamaton. Ainoa tapa muuttaa sitä on kaikkien koodisolmujen yksimielisyys.

Tämän lisäksi Chainlink sisältää salauksen, jonka ansiosta LINK on hyvin puolustettu kyberhyökkäyksiä ja hakkereita vastaan.

Mikäli omistat LINKiä – tai jotain muuta kryptovaluuttaa – suosittelemme, että hyödynnät ohjelmistoa tai lompakkoa pitääksesi digitaalisen omistuksesi turvassa. Suurin osa lompakoista tarjoaa myös 2FA:n, joka on tehokas tapa estää mahdollinen hakkerointi. 

Chainlinkin yhteistyö- ja kehityskumppanit

Chainlink-projektia johtaa ryhmä alan eksperttejä, joilla on valtava kokemus ja tietotaito. Ryhmään kuuluu muun muassa yritysjohtajia, tutkijoita ja kehittäjiä, jotka tekevät yhteistyötä seuraavan sukupolven tieto- ja datainfrastruktuurin luomiseksi. Teknisiin neuvonantajiin kuuluu muun muassa Ai Juels, Andrew Miller, Evan Cheng ja Hudson Jameson. Muita tutkijoita ja neuvonantajia ovat muun muassa Brian Luo, Jake Brukhman ja Tom Gonser.

Oracle on myös tuonut julki 20 yrityksen nimet, jotka avustavat Chainlinkiä kehityksen eri alueilla tietojen ja muiden palvelujen tarjoamisen kannalta. Yritykset ja yritysten toimialueet ovat muun muassa seuraavat:

 • Agropacking Solutions - maatalouteen liittyvien toimitusketjujen hallinta.
 • AtCash - luottamuspalvelujen- ja verkkojen tarjonta.
 • bluField - IoT- majakkaverkkojen kehitys ja tarjonta.
 • CashPundit - kassavirran hallinta.
 • Constellation Group - Web 3- yritysstudio.
 • Credits jotka luovat lohkoketjun dApps-sovelluksia.
 • Crowdz - maksualustan kehitys.
 • CyNation - riskiarviointialusta. 
 • DriveOn - autovakuutusalusta.
 • Gravel Coin - soraan liittyvän toimitusketjun hallinta.
 • Insolar - lohkoketjuratkaisut.
 • Ld8a - tietokantaratkaisut.
 • LotsApp - maatalouden sertifiointi.
 • MaxCentive - kannustinjärjestelmäalustan kehitys.
 • MonoChain - vaatteiden jälleenmyyjä.
 • North East - data-automaatioinfrastruktuuri.
 • Quant Network - verkon yhteentoiminta.
 • Retraced - toimitusketjut.
 • Snapper Future Tech - lohkoketjuratkaisut.
 • World Law - oikeussalitodisteiden hallintaan liittyvä alusta

Mitkä finanssi- tai pankkilaitokset ovat investoineet Chainlinkkiin?

Koska Chainlink yrittää toimia välikätenä älykkäiden sopimusten ja ulkoisten tietolähteiden välillä, pankit eivät niin välitä tällä hetkellä Chainlinkkiin investoimisesta. Tästä huolimatta, mikäli pankki- ja rahoituslaitosten riippuvuus älysopimuksista lisääntyy tulevaisuudessa, mikä on todennäköistä, olemme varmoja, että useat pankit kiinnostuisivat Chainlinkin toimintatavoista ja palvelusta.

Toisaalta Chainlink on solminut arvokkaita kumppanuussopimuksia useiden organisaatioiden kanssa voidakseen kehittyä ja lisätä toimintaansa entisestään. Kumppaneihin kuuluvat muun muassa:

Synthetix, Loopring, Offchain Labs, AAVE, Ampleforth, Google, Gartner, Binance, Enterprise Ethereum Alliance ja muita. Link on poikkeuksellisen maineensa ansiosta ollut esillä arvostetuissa julkaisuissa, kuten Gartnerissa, MIT Technology Review'ssa, Forbesissa, The Wall Street Journalissa, ZD Netissä, Coindeskissä sekä American Bankerissa.

Chainlink ‘Mining’

LINKiä ei voi ’mainata’ perinteisellä tavalla, mutta voit hankkia LINKiä myymällä lohkoketjun ulkopuolista dataa Chainlink Networkin API:n kautta. Luonnollisesti, voit myös ostaa LINK suoraan valitsemastasi kaupankäyntialustasta.

Chainlink Lompakko

LINK on ERC-677- poletti (token), jota voidaan säilyttää missä tahansa ERC-20 yhteensopivassa lompakossa. Voit valita ohjelmistojen ja lompakkojen väliltä sopivan suojaustason etsimiesi ominaisuuksien mukaan. Alla lueteltu parhaita LINK-lompakkoja:

 • Atomic Wallet (Mobiili, pöytätietokone)
 • Ledger Nano S or X (Laitteisto)
 • MyEtherWallet (Nettilompakko)
 • Trezor (Laitteisto)
 • Coinbase (Mobiili)
 • MetaMask (Selaimen lisäosa)
 • Coinomi (Mobiili)
 • Trust (Mobiili)
 • Exodus (Selaimen lisäosa)
 • KeepKey (Laitteistolompakko)

Onko Chainlink investoinnin arvoinen?

Kun on kyse sijoittamisesta mihin tahansa kryptovaluuttaan, ei ole olemassa suoraa vastausta. Kryptovaluuttakauppa on melko identtinen valuuttakaupankäynnin kanssa – molemmat ovat erittäin epävakaita ja vaikeasti ennustettavia eikä koskaan ole varmuutta suunnasta, johon ne menevät tulevaisuudessa. Hintaan vaikuttaa useita tekijöitä, ja vaikka olisit ottanut huomioon suurimman osan muuttujista, on mahdotonta huomioida kaikkea sijoituspäätöstä tehdessä.

Juuri tämän takia sinun on suhtauduttava varovaisesti ja konservatiivisesti LINKiin sekä mihin tahansa muuhun kryptovaluuttaan. Vaikka valuutan hinta on räjähtänyt viimeisen 12 kuukauden aikana, on riskihallinnallisista syistä suotavaa, että hajautat salkun erilaisiin omaisuuseriin ja kryptovaluuttoihin.

Usein Kysytyt Kysymykset

 1. Et voi ‘mainata’ LINKiä perinteiseen tapaan. Sinun on ryhdyttävä oraakkeliksi Chainlink-verkostoon, jotta älysopimusosapuolet saavat turvallisen pääsyn ulkoisiin tietoihin ja LINK ansaitsemiseksi.

 2. Tehokkaan turvallisuuden takaamiseksi, voit käyttää kylmiä varastoja tai lompakoita, kuten Ledger Nano S tai X, Keepkey tai Trezor.

 3. Voit ostaa LINK kaupankäyntialustalla tai vaihtaa sitä perinteisten maksutapojen, kuten pankkikorttien ja mobiilimaksujen, yhteydessä.

 4. LINKin hinta on noussut 450% kuluneen 12 kuukauden aikana, mutta kun huomioidaan kryptovaluuttojen volatiliteetti, on vaikea ennustaa, olisiko LINK hyvä sijoitus tulevaisuudessa.

 5. Verkossa maksu on todella pieni. Mikäli ostat LINKiä kaupankäyntialustoilla tai pörsseissä, kaupankäyntimaksu voi vaihdella 0,1-0,2% välillä palveluntarjoajasta riippuen.

 6. Chainlink valtuuttaa älysopimukset keräämään tietoja, jotka ovat lohkoketjun ulkopuolella, ja siten ilman Chainlink ominaisuuksia älysopimuksia saavuttamattomissa.

 7. On olemassa muutamia maita, jotka ovat kieltäneet kryptovaluutat. Sinun on itse selvitettävä, salliiko maasi kaupankäynnin kryptovaluuttojen kanssa.

 8. Projektin nykytilanne huomioiden LINK on enemmän omaisuuserä kuin valuutta.

We use cookies to personalise content & ads, provide social media features and offer you a better experience. By continuing to browse the site or clicking "OK, Thanks" you are consenting to the use of cookies on this website.