Europaparlamentet stemmer mot forbud mot Bitcoin-gruvedrift

Bitcoin Dogs Mynt
VERDENS FØRSTE BITCOIN-ICO PRESALE SLUTTER 15. MARS
Bitcoin Dogs Mynt
VERDENS FØRSTE BITCOIN-ICO PRESALE SLUTTER 15. MARS

Europaparlamentet stemmer mot forbud mot Bitcoin-gruvedrift

By Sanne Moonemans - Lesetid i minutter

Europaparlamentet har stemt mot et utkast som tar sikte på å forby Proof-of-Work (PoW) kryptovalutaer i EU på grunn av bekymringer om gruvedriftens karbonavtrykk. Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) er de to største kryptovalutaene som for tiden bruker gruvedrift for nettverkskonsensus.

Tilhengere av krypto sier at argumentet går glipp av poenget, spesielt med Bitcoin som i økende grad bruker fornybare energikilder. Selv karbonfotavtrykket til BTC-gruvedrift over hele EU er ubetydelig sammenlignet med andre sektorer.

Avstemningen, som ble holdt mandag ettermiddag av Europaparlamentets komité for økonomiske og monetære saker (ECON), var 32 mot 24 mot forslaget. Komiteen vedtok i stedet et utkast til forskrift som la Bitcoin til EUs taksonomi for bærekraftig finans.

Det mulige forbudet var en del av et større rammeverk av regler kjent som rammeverket Markets in Crypto-Assets (MiCA). I praksis betyr det rett og slett flere regler for bitcoin-markedet i Europa.

En lettelse for markedet

Avstemningen mot et forbud kommer som en stor lettelse for kryptovalutaindustrien. Representanter har tidligere advart om trusselen om et hardt scenario.

MiCA er et regelverk som inneholder 126 artikler. Den inneholder også en detaljert plan for implementering av dette regelverket for EU og medlemslandene

Patrick Hansen, leder for strategi og forretningsutvikling ved DeFi-plattformen Unstoppable Finance, kalte dette en «stor lettelse og politisk suksess for bitcoin- og kryptosamfunnet i EU».

«MiCA regulerer finansielle instrumenter og leverandører av finansielle tjenester. Det er mye mer fornuftig å ta opp eventuelle bekymringer om bærekraften til gruveteknologi separat," sa Hansen.

Ifølge Hansen vil MiCA-designet gå gjennom en forhandlingsfase med «triloger» som trolig vil vare rundt to måneder. Som et resultat vil EU-kommisjonen, parlamentet og rådet alle vurdere forordningen.

Lovforslaget blir da lov, som selskaper har opptil seks måneder på seg til å overholde. At dette fører til et forbud mot Bitcoin er imidlertid usannsynlig, ifølge strategen.

"Gruppene som har tapt avstemningen har en siste mulighet. De kan nedlegge veto mot en fremskyndet prosedyre for MiCA gjennom trilogene og ta diskusjonen til parlamentets plenum. De trenger 1/10 av EPs stemmer for å gjøre det, og det har de," bemerket han. Men selv om dette trekket kanskje fortsatt ikke endrer stemningen, betyr det ikke at PoW ikke kan diskuteres utenfor MiCA-reguleringen.

Strategi

Designet ble introdusert av EU-kommisjonen i 2020. Dette er en del av den digitale finansieringsstrategien. MiCA dekker et bredt spekter av kryptoemner, for eksempel statusen til alle større valutaer og stabile mynter. Det dekker også aktivitetene til gruvedrift og utvekslingsplattformer.

Det er også noen bemerkelsesverdige unntak. For eksempel for digitale valutaer utstedt av sentralbanker. Slik som CBDC, sikkerhetstokens, NFT og DeFi.

Stemme på type design

Møtet har en viktig sak på agendaen; det kunne avgis stemmer på 2 forskjellige versjoner av designet. En av versjonene inneholder et språk som kan forby alle kryptotransaksjoner på PoW-protokollen. Denne regelen kommer sammen med en plikt for tilbydere.

Detaljerte planer for deres samsvar med miljø- og bærekraftstandarder må sendes inn. Når det gjelder Bitcoin, kan ikke disse detaljene oppgis.

Detaljplan

Innsending av detaljplan gjelder også enkelte andre desentraliserte systemer. Dette er fordi det ikke er noen sentral operatør eller individuell eller kollektiv beslutningstaking.

Av denne grunn er versjonen allerede korrigert tidligere. Dette for å kunne bryte en slik regulatorisk blindgate.

Endelig MiCa-versjon

Til slutt presenteres den endelige versjonen av MiCa. Den støttes imidlertid ikke av flertallet av MEP-ene.

Patrick Hansen melder at 32 medlemmer av ECON-komiteen stemmer mot den restriktive versjonen. Strategisjefen i Unstoppable Finance sier at bare 24 personer stemmer for.

Denne minoriteten består av venstresidens partier. De er hovedsakelig medlemmer av den grønne gruppen.

Ingen forbud mot gruvedrift med PoW

Den mer moderate versjonen av MiCa er nå på vei til EU-institusjonene. Den inneholder ingen direkte eller underforstått forbud mot gruvedrift ved bruk av PoW.

All gruvevirksomhet knyttet til kryptoaktiva i EUs skattegrunnlag for bærekraftig finans må inkluderes.

Utelukket fra bistand

Kryptogruvedrift kan fortsatt kategoriseres som en uholdbar aktivitet frem til 2025. Den kan fortsatt ekskluderes fra investeringer fra selskaper og myndigheter.

Dette er imidlertid fortsatt et stykke unna et totalforbud. Utstedelsen kan drastisk endre tilstanden til kryptovalutaer i Europa.

Det neste trinnet for MiCa er en trippelbehandling. Av Europaparlamentet, EU-kommisjonen og Rådet for Den europeiske union.