Kryptovaluta sto for 73% av eToros totale kommisjon i Q2

Bitcoin Dogs Mynt
VERDENS FØRSTE BITCOIN-ICO PRESALE SLUTTER 15. MARS
Bitcoin Dogs Mynt
VERDENS FØRSTE BITCOIN-ICO PRESALE SLUTTER 15. MARS

Kryptovaluta sto for 73% av eToros totale kommisjon i Q2

By - Lesetid i minutter

Til sammenligning var kun 7% av eToros kommisjon i andre kvartal 2020 relatert til kryptovaluta

Oppgangen i kryptoprisene og kryptorelatert tradingaktivitet har ført til at så mye som 73% av eToros kommisjon i årets andre kvartal var relatert til kryptovaluta, dette avslørte børsen da de la frem sine økonomiske resultater den 25. august.

I et brev til investorer og partnere oppga medgrunnlegger og administrerende direktør hos eToro, Yoni Assia, at selskapets kommisjoner i Q2 2021 har steget med 125% sammenlignet med samme kvartal i fjor, men en stigning til $362 millioner. Nettoinntekt for tradingrelatert virksomhet har også hatt en tresifret prosentøkning på 136% til $291 millioner.

Den administrerende direktøren fortalte investorer at i det kryptovaluta har hatt en massiv oppsving i prisene, så har også eToros totale kommisjoner for trading skutt i været. Totalt sett sto kryptovaluta for 73% av selskapets inntjening, på $264,26 millioner. Denne økningen i tradingkommisjoner var signifikant sammenlignet med resultater fra andre kvartal i 2020, da tjente eToro rundt $11,2 millioner fra kryptorelaterte handler.

I andre kvartal 2020 sto kryptovaluta for kun 7% av kommisjonene, mens equities sto for 45% og aksjer for 41% av inntekten deres. Disse tallene har blitt snudd opp ned i løpet av andre kvartal i 2021, da sank kommisjonene fra equities og aksjer til henholdsvis 7% og 18%, mens krypto sto for nesten tre fjerdedeler av børsens kommisjoner.

Ifølge Assia er veksten en refleksjon av den eksplosive økningen i antall brukere og mer selvstyrte investeringer. Antall brukere av handelsplattformen vokste til over 23 millioner, med 2,6 millioner nye brukere i løpet av Q2.

Denne veksten bidro også til økning i tradingaktivitet, forklarte eToros administrerende direktør, og pekte på «den økte interessen fra retailinvestorer i kryptomarkedene» i Q2.

«Interessen har vært fordelt utover de mange kryptovalutaene som tilbys hos eToro, kryptovalutaene som sto for de høyeste volumene var BTC, XRP, ETH, ADA og DOGE», la Assia til i brevet.

XRP sto for den største andelen kommisjoner for eToro med 16%, mens Cardano (ADA) sto for 15% og Ethereum (ETH) for 14%. Bitcoin (BTC), som sto for mest forvaltet kapital på 22%, bidro kun med 7% av kommisjonene.