Dasar Privasi

DASAR PRIVASI DATA

 1. Pengenalan

Ini adalah dasar privasi data Kumpulan Investoo (“ Investoo ”).

Investoo menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda. Dasar privasi ini akan memberitahu anda tentang cara kami menjaga data peribadi anda apabila anda melawati salah satu laman web kami (tidak kira dari mana anda melawatinya) dan memberitahu anda tentang hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda.

2. Maklumat penting: siapa kami

Tujuan dasar privasi ini

Dasar privasi ini bertujuan untuk memberi anda maklumat tentang cara Investoo mengumpul dan memproses data peribadi anda melalui penggunaan laman web ini, termasuk sebarang data yang mungkin anda berikan melalui laman web ini apabila anda memberikan butiran peribadi anda atau persetujuan untuk menerima bahan lanjut daripada kami atau  rakan kongsi perniagaan kami.

Laman web ini tidak ditujukan untuk kanak-kanak dan kami tidak mengumpul data yang berkaitan dengan kanak-kanak secara sengaja.

Penting untuk anda membaca dasar privasi ini bersama-sama dengan mana-mana dasar privasi lain atau dasar pemprosesan adil yang mungkin kami sediakan pada masa tertentu apabila kami mengumpul atau memproses data peribadi tentang anda supaya anda mengetahui sepenuhnya tentang cara dan sebab kami menggunakan data anda. Dasar privasi ini menjadi tambahan kepada notis dan dasar privasi lain dan tidak bertujuan untuk memansuhkannya.

Pengawal

Investoo ialah pengawal dan bertanggungjawab ke atas data peribadi anda (juga secara kolektif dirujuk sebagai “kami” dalam dasar privasi ini).

Kumpulan Investoo mungkin, dari semasa ke semasa, terdiri daripada entiti undang-undang yang berbeza. Dasar privasi ini dikeluarkan bagi pihak setiap syarikat Kumpulan Investoo jadi apabila kami menyebut Investoo, “kami” dalam dasar privasi ini, kami merujuk kepada syarikat yang berkaitan dalam Kumpulan tersebut yang bertanggungjawab untuk mengendalikan laman web ini dan untuk memproses data anda.

Kami telah melantik pengurus perlindungan data (“DPM”) yang bertanggungjawab untuk menyelia soalan-soalan berhubung dengan dasar privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi ini, termasuk sebarang permohonan untuk melaksanakan hak undang-undang anda, sila hubungi DPM menggunakan butiran yang dinyatakan di bawah.

Butiran hubungan

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi ini atau amalan privasi kami, sila hubungi DPM kami dengan cara berikut:

Nama penuh entiti yang sah: Investoo Ltd

Alamat e-mel: [email protected]

Nombor telefon: (+44) (0) 20 3488 2091

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan pada bila-bila masa kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (“ICO”), yang merupakan pihak berkuasa penyeliaan UK untuk isu perlindungan data (www.ico.org.uk). Walau bagaimanapun, kami menghargai peluang untuk menangani kebimbangan anda sebelum anda berhubung dengan ICO, jadi sila hubungi kami sebagai langkah pertama anda.

Perubahan kepada dasar privasi dan kewajipan anda untuk memaklumkan kepada kami tentang perubahan

Kami memastikan dasar privasi kami disemak secara kerap. Kami mungkin mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa dengan menerbitkan versi baharu di laman web kami. Anda harus menyemak halaman ini sekali-sekala untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan pada dasar ini. Kami akan memberitahu anda tentang perubahan pada dasar ini melalui e-mel.

Penting untuk data peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila maklumkan kepada kami jika data peribadi anda berubah semasa anda bersama dengan kami.

Pautan pihak ketiga

Laman web ini mempunyai pautan ke laman web pihak ketiga, pemalam (plug-in) dan aplikasi. Mengklik pada pautan tersebut atau mengaktifkan sambungan tersebut mungkin membenarkan pihak ketiga mengumpul atau berkongsi data tentang anda. Kami tidak mengawal laman web pihak ketiga dan tidak bertanggungjawab ke atas kenyataan privasi mereka. Apabila anda meninggalkan laman web kami, kami menggalakkan anda untuk membaca dasar privasi setiap laman web yang anda lawati.

3. Data yang kami kumpulkan tentang anda

Data peribadi, atau maklumat peribadi, bermaksud apa-apa maklumat tentang individu yang daripadanya, orang itu boleh dikenal pasti. Ia tidak termasuk data di mana identitinya telah dibuang/dipadamkan (data tanpa nama).

Kami mungkin mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memindahkan pelbagai jenis data peribadi tentang anda yang telah kami kumpulkan seperti berikut:

 • Data Identiti termasuk nama pertama, nama sebelum berkahwin, nama keluarga, nama pengguna atau pengecam yang serupa, status perkahwinan, gelaran, tarikh lahir dan jantina.
 • Data Hubungan termasuk alamat pengebilan, alamat penghantaran, alamat e-mel dan nombor telefon.
 • Data Kewangan termasuk butiran akaun bank dan kad pembayaran.
 • Data Transaksi termasuk butiran tentang pembayaran kepada dan daripada anda dan butiran lain berkaitan produk dan perkhidmatan yang telah anda beli daripada kami.
 • Data Teknikal termasuk alamat protokol internet (“IP”), data log masuk anda, jenis dan versi pelayar, tetapan dan lokasi zon waktu, jenis dan versi pemalam pelayar, sistem operasi (OS) dan platform serta teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini.
 • Data Profil termasuk nama pengguna dan kata laluan anda, pembelian atau pesanan yang dibuat oleh anda, minat, pilihan, maklum balas dan respons tinjauan anda.
 • Data Penggunaan termasuk maklumat tentang cara anda menggunakan laman web, produk dan perkhidmatan.
 • Data Pemasaran dan Komunikasi termasuk keutamaan anda dalam menerima pemasaran daripada kami dan pihak ketiga serta pilihan komunikasi anda.

Kami juga mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Agregat seperti data statistik atau demografi. Data Agregat boleh diperoleh daripada data peribadi anda tetapi tidak dianggap sebagai data peribadi di sisi undang-undang kerana data ini tidak akan mendedahkan identiti anda secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, kami mungkin mengagregatkan Data Penggunaan anda untuk mengira peratusan pengguna yang mengakses ciri laman web tertentu. Walau bagaimanapun, jika kami menggabungkan atau menghubungkan Data Agregat dengan data peribadi anda supaya ia boleh mengenal pasti diri anda secara langsung atau tidak langsung, kami menganggap data gabungan tersebut sebagai data peribadi yang akan digunakan mengikut dasar privasi ini.

Kami tidak mengumpul sebarang Data Peribadi Kategori Khas tentang anda (ini termasuk butiran tentang bangsa atau etnik anda, kepercayaan agama atau falsafah, kehidupan seks, orientasi seksual, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat tentang kesihatan anda dan data genetik dan biometrik). Kami juga tidak mengumpul dan menyimpan maklumat tentang sabitan dan kesalahan jenayah.

Sekiranya anda gagal memberikan data peribadi

Apabila kami perlu mengumpul data peribadi mengikut undang-undang atau di bawah terma kontrak yang kami ada dengan anda dan anda gagal memberikan data tersebut apabila diminta, kami mungkin tidak dapat melaksanakan kontrak yang telah atau bakal dibuat dengan anda (sebagai contoh, untuk membekalkan barangan atau perkhidmatan kepada anda). Dalam kes ini, kami mungkin perlu membatalkan produk atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada anda tetapi kami akan memaklumkan anda jika perkara ini berlaku pada masa tersebut.

4. Bagaimanakah data peribadi anda dikumpul?

Kami menggunakan kaedah yang berbeza untuk mengumpulkan data daripada dan tentang anda, termasuk melalui:

 • Interaksi langsung. Anda boleh memberikan kami data peribadi anda dengan mengisi borang atau dengan menghubungi kami melalui pos, telefon, e-mel atau lain-lain kaedah. Ini termasuk data peribadi yang anda berikan apabila anda:

o memohon atau mendaftar untuk produk atau perkhidmatan;

o buat akaun di laman web kami;

o melanggan perkhidmatan atau penerbitan kami;

o minta bahan pemasaran dihantar kepada anda;

o menyertai pertandingan, promosi atau tinjauan; atau

o berikan maklum balas atau menghubungi kami.

 • Teknologi atau interaksi automatik. Semasa anda berinteraksi dengan laman web kami, kami akan mengumpulkan Data Teknikal secara automatik tentang peralatan, tindakan dan corak pelayaran anda. Kami mengumpul data peribadi ini dengan menggunakan kuki, log pelayan dan teknologi lain yang serupa. Kami juga mungkin menerima Data Teknikal tentang anda jika anda melawat laman web lain yang menggunakan kuki kami. Untuk maklumat lanjut tentang kuki yang kami gunakan, sila lihat ‘Kuki’ di bawah.
 • Pihak ketiga atau sumber yang tersedia secara umum. Kami mungkin menerima data peribadi mengenai anda daripada pelbagai pihak ketiga seperti yang dinyatakan di bawah:

o Data Teknikal daripada pihak-pihak berikut:

 • ahli rangkaian affiliate kami;
 • rakan kongsi perniagaan kami;
 • pertukaran data pihak ketiga (cth. Pertukaran Data Lotame);
 • pembekal analitik (cth. Google);
 • rangkaian pengiklanan; dan
 • pembekal pencarian maklumat.

o Data Hubungan, Kewangan dan Transaksi daripada pembekal perkhidmatan teknikal, pembayaran dan penghantaran.

o Data Identiti dan Hubungan daripada broker data atau agregator.

o Data Identiti dan Hubungan daripada sumber yang tersedia secara umum seperti Companies House dan Daftar Pemilih yang berpangkalan di dalam EU.

5. Cara kami menggunakan data peribadi anda

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda apabila undang-undang membenarkan kami menggunakannya. Selalunya, kami akan menggunakan data peribadi anda dalam keadaan berikut:

 • Apabila kami perlu melaksanakan kontrak yang bakal dimasuki atau telah dibuat dengan anda.
 • Apabila perlu untuk kepentingan sah kami (atau pihak ketiga) dan kepentingan serta hak asasi anda tidak mengatasi kepentingan tersebut.
 • Apabila kami perlu mematuhi kewajipan undang-undang.

Secara amnya, kami tidak bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses data peribadi anda walaupun kami akan mendapatkan persetujuan anda sebelum menghantar komunikasi pemasaran langsung pihak ketiga kepada anda melalui e-mel atau mesej teks. Anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran bagi tujuan pemasaran pada bila-bila masa dengan menghubungi kami.

Tujuan yang mana kami akan menggunakan data peribadi anda

Kami telah menetapkan di bawah, dalam format jadual, penerangan tentang cara kami merancang untuk menggunakan data peribadi anda dan asas undang-undang yang mana kami sandarkan untuk berbuat demikian. Kami juga telah mengenal pasti kepentingan sah kami di mana bersesuaian.

Harap maklum bahawa kami mungkin memproses data peribadi anda untuk lebih daripada satu sebab yang sah bergantung pada tujuan khusus kami menggunakan data anda. Sila hubungi kami jika anda memerlukan butiran tentang alasan undang-undang khusus yang kami sandarkan untuk memproses data peribadi anda di mana lebih daripada satu sebab telah ditetapkan dalam jadual di bawah.

Tujuan/Aktiviti Jenis data Asas sah untuk pemprosesan termasuk asas kepentingan yang sah
Untuk mendaftarkan anda sebagai pengguna/pelanggan baharu (a) Identiti

(b) Hubungan

(a) Pelaksanaan kontrak dengan anda

(b) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk memastikan rekod kami dikemaskini dan untuk mengkaji cara pelanggan menggunakan produk/perkhidmatan kami)

Untuk memproses dan menghantar pesanan termasuk:

(a) Menguruskan pembayaran, yuran dan caj

(b) Mengutip dan mendapatkan semula wang yang terhutang kepada kami

(a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Kewangan

(d) Transaksi

(e) Pemasaran dan Komunikasi

(a) Pelaksanaan kontrak dengan anda

(b) Diperlukan untuk kepentingan sah kami (untuk mendapatkan semula jumlah yang terhutang kepada kami)

Untuk menguruskan hubungan kami dengan anda yang akan merangkumi:

(a) Memaklumkan kepada anda tentang perubahan pada terma atau dasar privasi kami

(b) Meminta anda meninggalkan ulasan atau mengambil tinjauan

(a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Profil

(d) Pemasaran dan Komunikasi

(a) Pelaksanaan kontrak dengan anda

(b) Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami

(c) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk memastikan rekod kami dikemaskini dan untuk mengkaji cara pelanggan menggunakan halaman/produk/perkhidmatan tertentu)

Untuk membolehkan anda melengkapkan tinjauan (a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Profil

(d) Penggunaan

(e) Pemasaran dan Komunikasi

(a) Pelaksanaan kontrak dengan anda

(b) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk mengkaji cara pelanggan menggunakan halaman/produk/perkhidmatan, untuk memahami pilihan pengguna, untuk membangunkan halaman/produk/perkhidmatan kami dan mengembangkan perniagaan kami)

Untuk mentadbir dan melindungi perniagaan kami dan laman web kami (termasuk penyelesaian masalah, analisis data, ujian, penyelenggaraan sistem, sokongan, pelaporan dan pengehosan data) (a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Teknikal

(a) Diperlukan untuk kepentingan sah kami (untuk menjalankan perniagaan kami, penyediaan perkhidmatan pentadbiran dan IT, keselamatan rangkaian, untuk mencegah penipuan dan aktiviti haram lain dan dalam konteks penyusunan semula perniagaan atau pelaksanaan penstrukturan semula kumpulan)

(b) Perlu mematuhi kewajipan undang-undang kami

Untuk menyampaikan kandungan laman web dan iklan yang berkaitan kepada anda dan mengukur atau memahami keberkesanan laman kami dan pengiklanan yang kami sediakan kepada anda (a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Profil

(d) Penggunaan

(e) Pemasaran dan Komunikasi

(f) Teknikal

Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk mengkaji cara pelanggan menggunakan halaman/produk/perkhidmatan tertentu, untuk membangunkannya, untuk mengembangkan perniagaan kita dan untuk memaklumkan strategi pemasaran kami)
Untuk menggunakan analisis data untuk memetakan perjalanan anda melayari laman kami, untuk menambah baik laman web, produk/perkhidmatan, pemasaran, hubungan pelanggan dan pengalaman kami (a) Teknikal

(b) Penggunaan

Diperlukan untuk kepentingan sah kami (untuk menentukan jenis pelanggan yang melawat laman web kami, untuk memahami interaksi mereka dengan laman kami, untuk memastikan laman web kami dikemaskini dan kandungannya relevan, untuk membangunkan perniagaan kami dan untuk memaklumkan strategi pemasaran)
Untuk memahami pilihan anda dan membuat cadangan dan saranan kepada anda tentang barangan atau perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda (a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Teknikal

(d) Penggunaan

(e) Profil

(f) Pemasaran dan Komunikasi

Diperlukan untuk kepentingan sah kami (untuk membangun dan mempromosikan halaman / produk / perkhidmatan dan mengembangkan perniagaan kami)
Untuk mendapatkan nasihat profesional atau mematuhi kewajipan undang-undang kami (a) Identiti

(b) Hubungan

(c) Kewangan

(d) Transaksi

(e) Teknikal

(f) Profil

(g) Penggunaan

(h) Pemasaran dan Komunikasi

(a) Perlu untuk kepentingan sah kami (untuk mendapatkan nasihat profesional)

(b) Perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami

Pemasaran

Kami berusaha untuk memberikan pilihan kepada anda berkenaan penggunaan data peribadi tertentu, terutamanya sekitar pemasaran dan pengiklanan.

Kami mungkin menggunakan Data Identiti, Hubungan, Teknikal, Penggunaan dan Profil anda untuk membentuk pandangan tentang perkara yang kami fikir anda mungkin mahukan atau perlukan, atau perkara yang mungkin menarik minat anda. Beginilah cara kami memutuskan tentang produk, perkhidmatan dan tawaran yang mungkin relevan bagi anda (kami memanggil ini sebagai pemasaran).

Anda akan menerima komunikasi pemasaran daripada kami dan/atau Pihak Ketiga Luar tertentu jika anda telah meminta maklumat dan anda tidak menarik diri daripada menerima pemasaran tersebut.

Pemasaran pihak ketiga

Kami akan mendapatkan pernyataan persetujuan “ikut serta” anda sebelum kami mengongsi data peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran.

Menarik Diri

Anda boleh meminta kami atau pihak ketiga untuk berhenti menghantar mesej pemasaran kepada anda pada bila-bila masa dengan mengikuti pautan tarik diri pada mana-mana mesej pemasaran yang dihantar kepada anda atau dengan menghubungi kami pada bila-bila masa.

Kuki

Kuki ialah maklumat berbentuk cebisan kecil yang disimpan oleh pelayar anda pada pemacu keras komputer anda. Kami menggunakan kuki untuk membolehkan kami memahami siapakah yang telah melihat halaman dan iklan yang mana, untuk menentukan kekerapan halaman tertentu dilawati, untuk menentukan kawasan paling popular di laman web dan secara amnya untuk memantau penggunaan laman web. Kebanyakan pelayar web menerima kuki secara automatik, walaupun anda tidak wajib melakukannya. Kami tidak mengawal penggunaan kuki oleh pihak ketiga. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk menolak semua atau sesetengah kuki, atau untuk memaklumkan kepada anda apabila laman web menetapkan atau mengakses kuki. Sekiranya anda menyahaktifkan atau menolak kuki, sila ambil perhatian bahawa beberapa bahagian laman web ini mungkin tidak boleh diakses atau tidak berfungsi dengan baik.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki dan cara untuk menyahaktif kuki, anda boleh merujuk maklumat yang disediakan oleh Biro Pengiklanan Interaktif di www.allaboutcookies.org.

Perubahan tujuan

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda mengikut tujuan kami mengumpulnya, melainkan kami secara munasabah menganggap bahawa kami perlu menggunakannya atas sebab lain dan sebab itu serasi dengan tujuan asal. Jika anda ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pemprosesan untuk tujuan baharu itu serasi dengan tujuan asal, sila hubungi kami.

Sekiranya kami perlu menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak berkaitan, kami akan memaklumkan kepada anda dan kami akan menerangkan tentang asas undang-undang yang membolehkan kami berbuat demikian.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin memproses data peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda, dengan mematuhi peraturan di atas, apabila perkara ini diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

6. Pendedahan data peribadi anda

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan pihak yang dinyatakan di bawah untuk tujuan yang dinyatakan dalam jadual di atas.

 • Syarikat-syarikat dalam Kumpulan Investoo.
 • Pihak Ketiga Luaran (ditakrifkan dalam Glosari di bawah).
 • Pihak ketiga yang kami mungkin memilih untuk menjual, memindahkan atau menggabungkan bahagian perniagaan atau aset kami. Secara alternatif, kami mungkin berusaha untuk memperoleh perniagaan lain atau bergabung dengan mereka. Jika perubahan berlaku pada perniagaan kami, maka pemilik baharu boleh menggunakan data peribadi anda dengan cara yang sama seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini.

Kami menghendaki semua pihak ketiga menghormati keselamatan data peribadi anda dan memperlakukannya mengikut undang-undang. Kami tidak membenarkan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri dan hanya membenarkan mereka memproses data peribadi anda untuk tujuan tertentu dan menurut arahan kami.

7. Pemindahan antarabangsa

Kami mungkin memindahkan data anda ke luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA“).

Setiap kali kami memindahkan data peribadi anda keluar dari EEA, kami memastikan tahap perlindungan yang sama diberikan kepada data tersebut dengan memastikan sekurang-kurangnya satu daripada perlindungan berikut dilaksanakan:

 • Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda ke negara yang telah dianggap memberikan tahap perlindungan yang mencukupi untuk data peribadi oleh Suruhanjaya Eropah.
 • Apabila kami menggunakan pembekal perkhidmatan tertentu, kami mungkin menggunakan kontrak khusus yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah yang memberikan perlindungan yang sama seperti yang ada di Eropah terhadap data peribadi tersebut.
 • Apabila kami menggunakan pembekal yang berpangkalan di AS, kami mungkin memindahkan data kepada mereka jika mereka adalah sebahagian daripada Perisai Privasi yang memerlukan mereka memberikan perlindungan yang serupa kepada data peribadi yang dikongsi antara Eropah dan AS.

Sila hubungi kami sekiranya anda inginkan maklumat lanjut tentang mekanisme khusus yang digunakan oleh kami semasa memindahkan data peribadi anda keluar dari EEA.

8. Keselamatan data

Kami telah menyediakan langkah-langkah keselamatan yang bersesuaian untuk mengelakkan data peribadi anda daripada hilang secara tidak sengaja, digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan, diubah atau didedahkan. Selain itu, kami mengehadkan akses kepada data peribadi anda kepada pekerja, ejen, kontraktor dan pihak ketiga lain yang mempunyai urusan yang perlu diketahui. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda atas arahan kami dan mereka tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan.

Kami telah menyediakan prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran data peribadi yang disyaki dan akan memaklumkan kepada anda dan mana-mana pengawal selia yang berkenaan tentang pelanggaran di mana kami dikehendaki berbuat demikian secara sah.

9. Penyimpanan data

Berapa lama anda akan menggunakan data peribadi saya?

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama tempoh munasabah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan kami mengumpulnya, termasuk untuk tujuan memenuhi sebarang keperluan undang-undang, pengawal seliaan, cukai, perakaunan atau pelaporan. Kami mungkin menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama sekiranya berlaku aduan atau jika kami secara munasabah percaya terdapat prospek litigasi berkenaan dengan hubungan kami dengan anda.

Untuk menentukan tempoh penyimpanan yang sesuai bagi data peribadi, kami mempertimbangkan jumlah, sifat dan sensitiviti data peribadi, potensi risiko berbahaya akibat penggunaan tanpa kebenaran atau pendedahan data peribadi anda, tujuan kami memproses data peribadi anda dan sama ada kami boleh mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, dan keperluan undang-undang, pengawal seliaan, cukai, perakaunan atau keperluan lain yang berkenaan.

Dengan pengecualian terhadap Data Hubungan (yang akan disimpan untuk tempoh tiga tahun dari tarikh hubungan atau urusan terakhir kami dengan anda) kami akan menyimpan data anda untuk tempoh dua tahun dari tarikh hubungan atau urusan terakhir kami dengan anda. Pada penghujung tempoh penyimpanan yang berkenaan, data anda akan dipadamkan daripada sistem kami.

Dalam sesetengah keadaan, anda boleh meminta kami memadamkan data anda sebelum tempoh penyimpanan tamat – lihat “hak undang-undang anda” di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Dalam beberapa keadaan, kami akan melakukan pentanpanamaan ke atas data peribadi anda (supaya ia tidak lagi dikaitkan dengan anda) untuk tujuan penyelidikan atau statistik, dalam hal ini kami mungkin menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa notis lanjut kepada anda.

10. Hak undang-undang anda

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak di bawah undang-undang perlindungan data berhubung dengan data peribadi anda.

 • Minta akses kepada data peribadi anda (biasanya dikenali sebagai “permohonan akses subjek data”). Ini membolehkan anda menerima salinan data peribadi yang kami pegang mengenai anda dan untuk memastikan kami memprosesnya secara sah.
 • Minta pembetulan data peribadi yang kami simpan tentang anda. Ini membolehkan anda membetulkan sebarang data yang tidak lengkap atau tidak tepat yang kami pegang mengenai anda, walaupun kami mungkin perlu mengesahkan ketepatan data baharu yang anda berikan kepada kami.
 • Minta pemadaman data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami memadam atau membuang data peribadi anda jika tiada alasan kukuh untuk kami terus memprosesnya. Anda juga mempunyai hak untuk meminta kami memadam atau membuang data peribadi anda di mana anda telah berjaya menggunakan hak anda untuk membantah pemprosesan (lihat di bawah), di mana kami mungkin telah memproses maklumat anda secara menyalahi undang-undang atau apabila kami dikehendaki memadamkan data peribadi anda untuk mematuhi undang-undang tempatan. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami mungkin tidak sentiasa dapat mematuhi permintaan pemadaman anda atas sebab undang-undang tertentu yang akan dimaklumkan kepada anda, jika berkenaan, pada masa permohonan anda.
 • Bantah pemprosesan data peribadi anda di mana kami bergantung pada kepentingan yang sah (atau kepentingan pihak ketiga) dan terdapat sesuatu tentang situasi tertentu anda yang membuatkan anda ingin membantah pemprosesan atas alasan ini kerana anda merasakan ia memberi kesan kepada hak asasi dan kebebasan anda. Anda juga mempunyai hak untuk membantah tempat kami memproses data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Dalam sesetengah kes, kami mungkin menunjukkan bahawa kami mempunyai alasan sah yang tidak dapat dielakkan untuk memproses maklumat anda yang mengatasi hak dan kebebasan anda.
 • Minta sekatan pemprosesan data peribadi anda. Ini membolehkan anda meminta kami menggantung pemprosesan data peribadi anda dalam senario berikut:

o Sekiranya anda mahu kami mewujudkan ketepatan data.

o Apabila penggunaan data kami adalah menyalahi undang-undang tetapi anda tidak mahu kami memadamkannya.

o Di mana anda memerlukan kami untuk menyimpan data walaupun kami tidak lagi memerlukannya kerana anda memerlukannya untuk menubuhkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

o Anda telah membantah penggunaan data anda oleh kami tetapi kami perlu mengesahkan sama ada kami telah mengatasi sebab-sebab yang sah untuk menggunakannya.

o Minta pemindahan data peribadi anda kepada anda atau kepada pihak ketiga. Kami akan memberikan kepada anda, atau pihak ketiga yang telah anda pilih, data peribadi anda dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin. Harap maklum bahawa hak ini hanya terpakai pada maklumat automatik yang pada mulanya anda telah berikan kebenaran untuk kami gunakan atau di mana kami menggunakan maklumat tersebut untuk melaksanakan kontrak dengan anda.

o Tarik balik kebenaran pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan untuk memproses data peribadi anda. Walau bagaimanapun, ini tidak akan menjejaskan kesahihan sebarang pemprosesan yang dijalankan sebelum anda menarik balik kebenaran anda. Sekiranya anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan produk atau perkhidmatan tertentu kepada anda.

Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami.

Tiada yuran biasanya diperlukan

Anda tidak perlu membayar yuran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menggunakan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang berpatutan jika permohonan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan. Sebaliknya, kami boleh menolak untuk memenuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

Apa yang kami perlukan daripada anda

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menggunakan mana-mana hak anda yang lain). Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan data peribadi tidak didedahkan kepada mana-mana orang yang tidak berhak menerimanya. Kami juga mungkin menghubungi anda untuk meminta anda memberikan maklumat lanjut berhubung dengan permohonan anda untuk mempercepatkan respons kami.

Had masa untuk memberikan respon

Kami cuba membalas semua permohonan yang sah dalam masa satu bulan. Kadangkala kami boleh mengambil masa lebih daripada sebulan sekiranya permohonan anda sangat rumit atau anda telah membuat beberapa permohonan. Dalam kes ini, kami akan memaklumkan kepada anda dan memastikan anda mengetahui perkembangan yang terkini.

11. Glosari

ASAS YANG SAH

Kepentingan Sah bermaksud kepentingan perniagaan kami dalam menjalankan dan mengurus perniagaan kami untuk membolehkan kami memahami mereka yang melawat laman web kami, minat mereka dan keutamaan mereka dengan tujuan untuk memberi mereka pengalaman pengguna yang paling relevan. Kami memastikan bahawa kami mempertimbangkan dan mengimbangi sebarang potensi kesan kepada anda (baik positif mahupun negatif) dan hak anda sebelum kami memproses data peribadi anda untuk kepentingan sah kami. Kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk aktiviti di mana kepentingan kami diatasi oleh kesan ke atas anda (melainkan kami mendapat persetujuan anda atau sebaliknya dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang). Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara kami menilai kepentingan sah kami terhadap sebarang kesan yang berpotensi kepada anda berkenaan dengan aktiviti tertentu dengan menghubungi kami.

Pelaksanaan Kontrak bermaksud memproses data anda di mana ia perlu untuk pelaksanaan kontrak yang mana anda adalah suatu pihak atau untuk mengambil langkah atas permintaan anda sebelum memasuki kontrak sedemikian.

Mematuhi kewajipan undang-undang bermakna memproses data peribadi anda di mana ia perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang tertakluk ke atas kami.

Pihak Ketiga Dalaman bermaksud syarikat lain dalam Kumpulan Investoo, bertindak sebagai pengawal dan pemproses bersama.

Pihak Ketiga Luaran bermaksud:

 • Penasihat profesional kami (termasuk peguam, jurubank, juruaudit dan pembekal insurans).
 • Hasil & Kastam HM, pengawal selia dan pihak berkuasa lain.
 • Pembekal perkhidmatan yang menyokong teknologi di sebalik laman web kami (cth. WordPress dan HubSpot) dan penyedia perkhidmatan lain yang membantu kami menjalankan perniagaan kami dan melaksanakan sebarang perkhidmatan yang anda pohon.
 • Agensi atau perniagaan pencegahan penipuan, pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.
 • Pembekal produk, broker, bursa dan perniagaan lain yang produk dan perkhidmatannya disenaraikan atau diiklankan di laman web kami.
 • Rakan kongsi perniagaan kami, rangkaian pengiklanan affiliate, pembekal analitik dan pembekal carian maklumat.