Penafian

Laman web ini dimiliki oleh Kumpulan Investoo.

Amaran Risiko

Melabur dalam mata wang digital, saham, pegangan dan sekuriti lain, komoditi, mata wang dan produk pelaburan derivatif lain (cth. kontrak untuk perbezaan) adalah spekulatif dan membawa tahap risiko yang tinggi. Setiap pelaburan adalah unik dan melibatkan risiko yang unik.

CFD dan derivatif lain adalah instrumen yang kompleks dan mempunyai risiko yang tinggi untuk kehilangan wang dengan cepat disebabkan oleh leverage. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara pelaburan berfungsi dan sama ada anda mampu untuk mengambil risiko tinggi kehilangan wang anda.

Mata wang kripto boleh turun naik secara meluas dari segi harga dan oleh itu, tidak sesuai untuk semua pelabur. Perdagangan mata wang kripto tidak diselia oleh mana-mana rangka kerja kawal selia EU. Prestasi masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Sebarang sejarah perdagangan yang dibentangkan berusia kurang daripada 5 tahun melainkan dinyatakan sebaliknya dan mungkin tidak mencukupi sebagai asas untuk membuat keputusan pelaburan. Modal anda berisiko.

Apabila berdagang dalam saham, modal anda berisiko.

Prestasi masa lalu bukanlah petunjuk bagi keputusan masa depan. Sejarah perdagangan yang dibentangkan berumur kurang daripada 5 tahun melainkan dinyatakan sebaliknya dan mungkin tidak mencukupi sebagai asas untuk membuat keputusan pelaburan. Harga mungkin turun dan juga naik, harga boleh turun naik secara meluas, anda mungkin terdedah kepada turun naik kadar pertukaran mata wang dan anda mungkin kehilangan semua atau lebih daripada jumlah yang anda laburkan. Pelaburan tidak sesuai untuk semua orang; pastikan anda telah memahami sepenuhnya risiko dan perundangan yang terlibat. Jika anda tidak pasti, dapatkan nasihat kewangan, undang-undang, cukai dan/atau perakaunan bebas. Laman web ini tidak memberikan nasihat pelaburan, kewangan, perundangan, cukai atau perakaunan.

Harap maklum bahawa penggunaan laman web ini dan/atau ciri-cirinya, berdagang dalam pelaburan tertentu dan/atau menjalin hubungan dengan broker atau bursa tertentu mungkin tidak mematuhi undang-undang, peraturan atau keperluan perundangan lain di negara tempat tinggal anda. Laman ini tidak bertujuan untuk digunakan dalam bidang kuasa di mana perdagangan atau pelaburan yang diterangkan adalah dilarang dan hanya boleh digunakan oleh orang tersebut dan dengan cara yang dibenarkan di sisi undang-undang. Kami tidak dan tidak boleh menjamin bahawa penggunaan laman web ini dan/atau mana-mana cirinya akan menjana keuntungan. Semua pendapat, berita, ulasan, penyelidikan, analisis, harga atau maklumat lain yang terkandung pada atau disediakan melalui laman ini (termasuk dalam panggilan telefon, e-mel, Sembang Langsung, SMS atau bentuk komunikasi lain) disediakan atas dasar “seadanya” sebagai ulasan pasaran umum dan/atau pernyataan pendapat sahaja. Maklumat mungkin tidak lengkap, tepat atau terkini dan mungkin tidak sesuai untuk setiap individu mahupun untuk dijadikan asas yang sesuai untuk keputusan pelaburan.

Penafian

Tanpa prejudis kepada terma dan syarat penggunaan laman web ini, dengan menggunakan laman web ini anda mengakui dan bersetuju dengan perkara berikut.

Anda menggunakan laman web ini dan maklumat yang diberikan pada atau melalui laman web ini dan/atau ciri-cirinya (termasuk maklumat yang diberikan dalam panggilan telefon, e-mel, Sembang Langsung, SMS atau bentuk komunikasi lain) atas risiko anda sendiri. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, laman web ini, pemiliknya, pengendali dan sekutunya serta pekerja dan pegawainya dan masing-masing tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos, kerugian, liabiliti atau perbelanjaan yang anda atau orang lain tanggung akibat menggunakan atau bergantung pada (atau tidak dapat menggunakan atau bergantung pada) laman web ini dan/atau mana-mana ciri berkaitannya, menjalin hubungan dengan mana-mana broker atau bursa, atau berdagang dalam sebarang pelaburan (termasuk, untuk mengelakkan keraguan, tetapi tanpa had , kerugian secara langsung, tidak langsung, berbangkit dan/atau ekonomi).

Tiada perwakilan, waranti, aku janji, jaminan keyakinan atau jaminan (tersurat atau tersirat) dibuat atau diberikan tentang ketersediaan, kecukupan, ketepatan, kesempurnaan, kemunasabahan atau kesesuaian mana-mana maklumat atau pendapat yang diberikan atau dinyatakan pada atau melalui laman web ini dan/atau ciri-cirinya (termasuk dalam panggilan telefon, e-mel, Sembang Langsung, SMS atau bentuk komunikasi lain (jika berkenaan)). Kandungan dan ciri laman web ini boleh diperbetulkan atau diubah suai pada bila-bila masa, tanpa alasan atau notis awal. Tiada kewajipan untuk memaklumkan kepada anda tentang sebarang pembetulan atau pengubahsuaian yang dibuat.

Sila ambil perhatian bahawa beberapa pautan di laman ini akan mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga, yang sebahagiannya merupakan ahli gabungan pemasaran dan/atau rakan kongsi perniagaan laman ini dan/atau pemilik, pengendali dan ahli gabungannya. Tanpa mengira apa-apa hubungan sedemikian, tiada tanggungjawab diterima untuk kelakuan mana-mana pihak ketiga mahupun kandungan atau fungsi laman web atau aplikasi mereka. Hiperpautan kepada atau rujukan positif kepada atau semakan broker atau bursa tidak seharusnya difahami sebagai sokongan broker atau produk atau perkhidmatan bursa tersebut. Berdagang dengan atau melalui broker atau bursa akan tertakluk kepada terma penggunaan atau perniagaan broker atau bursa tersebut dan yuran / komisen mungkin perlu dibayar. Sila pastikan anda telah membaca dan memahami terma sebelum berdagang.