Pemimpin komuniti MakerDAO cadangkan penukaran token tadbir urus, MKR

Memeinator Syiling
PRA-JUALAN 100x SETERUSNYA?
Memeinator Syiling
PRA-JUALAN 100x SETERUSNYA?

Pemimpin komuniti MakerDAO cadangkan penukaran token tadbir urus, MKR

By Charles Thuo - bacaan minit

Pemimpin komuniti MakerDAO 'monet-supply' pada 14 Mac mengajukan cadangan di forum MakerDAO yang menggariskan mekanisme ekonomi token alternatif. Cadangan itu bertujuan untuk memperkenalkan token stkMKR baharu bagi menggantikan token tadbir urus semasa, MKR.

Jika cadangan itu diluluskan, ia akan mewujudkan anjakan ekonomi token dalam MakerDAO.

Sejurus cadangan dibuat, komuniti meledak dan sangat banyak maklum balas dibuat dan kebanyakannya menyokong cadangan tersebut.

Susulan perkembangan itu, cadangan ini perlu diluluskan sebagai MIP (Maker Improvement Proposal) untuk diundi oleh pemegang MKR, satu proses yang mengambil masa dua minggu.

Perkara yang ingin ditangani oleh cadangan itu

Cadangan itu bertujuan untuk menangani beberapa isu yang mempengaruhi ekonomi token MakerDAO semasa yang menggunakan mekanisme "beli balik dan bakar". Monet-supply mengatakan bahawa cadangan itu akan menangani isu seperti kekurangan insentif yang disasarkan memandangkan semua modal dikembalikan kepada pemegang MKR melalui mekanisme beli balik dan bakar.

Monet juga mengatakan bahawa sistem semasa mempunyai pencegahan terhad terhadap serangan tadbir urus terutamanya apabila ia berkaitan dengan manipulasi pengundian.

Penyelesaian yang dicadangkan

Selain merombak mekanisme ekonomi token, cadangan 'monet-supply' mengusulkan untuk memperkenalkan token stkMKR baharu untuk menggantikan MKR sebagai token tadbir urus MakerDAO.

Menurut cadangan ini, token stkMKR hendaklah bertindak sebagai token ikatan atau pertaruhan dan akan dikeluarkan kepada mereka yang mendepositkan MKR untuk tujuan tadbir urus sahaja.

Satu bahagian dalam cadangan itu berbunyi:

“stkMKR tidak boleh dipindah milik dan mewakili MKR yang dipertaruhkan dalam tadbir urus. Pemegang token yang dipertaruhkan akan menerima bahagian token MKR yang dibeli melalui lebihan lelongan, jadi stkMKR akan disokong oleh jumlah MKR yang semakin meningkat dari semasa ke semasa.”